Doprava ve městě

23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018, která se bude konat 8. června 2018, si za ústřední téma zvolila dopravu ve městě.

Vědecká rada mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 navštívila lodní zdvihadla v Niederfinow. Vedle nejstaršího dosud provozovaného zdvihadla, které je staré 83 let a svým výkonem 4290 t a svými rozměry již nestačí současným požadavkům, se staví nové, umožňující výkon 9800 t.

Zasedání vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 se konalo 15.–16. března 2018 v Berlíně. Organizaci setkání zajistila VBI (Verband Beratender Ingenieure) Deutschland. Zasedání se zúčastnili členové vědecké rady konference z inženýrských komor Bavorska, Saska, Durynska, Slovenska, České republiky, VBI Deutschland (Svaz poradních inženýrů) a Českého svazu stavebních inženýrů. Za českou stranu se zúčastnila delegace ČKAIT vedená jejím předsedou Ing. Pavlem Křečkem a delegace ČSSI vedená viceprezidentem ČSSI doc. Ing. Františkem Kudou, CSc.

V úvodu byl zhodnocen průběh minulého 22. ročníku konference MI Karlovy Vary 2017. Bylo konstatováno, že konference je dlouhodobě udržitelná, že změnou témat jednotlivých ročníků se dlouhodobě podařilo udělat konferenci zajímavou a přitažlivou, že optimální počet příspěvků je v rozsahu 9–10, všechny příspěvky byly kvalitní s fundovaným přístupem přednášejících a byly zveřejněny v kvalitně připraveném sborníku konference (Eds. www.ice-ckait.cz) ve dvojjazyčné verzi (čeština, němčina).

Vědecká rada vyslovila poděkování Ing. Thomasové a Ing. Křečkovi za velmi kvalitní a odborné moderování konference, poděkovala Představenstvu ČKAIT za zajištění financování konference a Ing. Zídkovi za pořádání všech ročníků konference a zvláště za to, že se od počátku nejedná pouze o českou akci, ale o mezinárodní konferenci rozšířenou o zahraniční kolegy i jako přednášející i o účastníky ze zemí V4. Od roku 2016 je zřízena internetová adresa konference Městské inženýrství a Facebook – zejména pro studenty SŠ a VŠ na adrese: facebook.com/mestskeinzenyrstvi.

Součástí zasedání vědecké rady byl i doprovodný program tematicky zaměřený na prohlídku stavby kancléřského metra U5 – stanice Rotes Rathaus (Červená radnice), prohlídku zajímavých staveb, Berlínské zdi a exkurzi k lodním zdvihadlům v Niederfinow.

Strategie Europa 2020

Téma letošní konference zahrnuje problematiku integrovaného přístupu k rozvoji měst a obcí a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích:

  • územně technické koncepce rozvoje měst a obcí v dopravní infrastruktuře,
  • technické aspekty rozvoje ve vztahu k dopravní infrastruktuře,
  • výkon správy majetku, provozu a údržby v životním cyklu veřejné infrastruktury,
  • územně technické a kulturní vazby rozvoje obcí a měst a sociální vazba k mladé generaci, životnímu prostředí a kulturní krajině (zákonitosti tzv. sociální ekologie, která se zabývá vztahem člověka k místu jeho života apod.).

Ke konferenci bude vydán Sborník příspěvků na flash disku s potiskem loga konference v české i německé verzi. Vydavatelem sborníku bude Informační centrum ČKAIT. Více informací o připravované konferenci na www.ckait.cz.