Hrad Zvíkov

5. zlatá mince edice Hrady – cyklus zlatých mincí České národní banky

(foto:archiv ČNB)

Emisním dnem zlaté mince s nominální hodnotou 5000 Kč je 29. květen 2018. Autorem mince je Luboš Charvát, který mimořádně dokonale ztvárnil fragment dřevořezby oltáře na lícní straně návrhu a dále originálně zkombinoval nejcharakterističtější objekty hradu Zvíkov – v popředí Písecká brána s věží Hláskou, v pozadí Hlízová věž s kaplí sv. Václava.

Za vlády krále Václava byl již existující hrad dále budován a ve výstavbě hradu později pokračoval i Václavův syn Přemysl Otakar II. V roce 1250 byla zahájena výstavba opevnění a královského paláce. Po smrti posledního přemyslovského panovníka Václava III. na hradě sídlil Jindřich z Rožmberka. Největší slávu Zvíkovu přinesla éra Karla IV., který jej dal opravit.

Až do dostavby Karlštejna byly na Zvíkově uloženy české korunovační klenoty. Hrad byl považován za nedobytný a bez újmy přežil i husitské války. Vypleněn byl až za války třicetileté, kdy se však posádka vzdala mnohonásobně početnějšímu císařskému vojsku. Od roku 1719 vlastnili hrad Schwarzenbergové, avšak až za éry maršála Karla I. Schwarzenberga začaly zajišťovací práce již značně zanedbaného objektu. Postupné opravy se protáhly až do konce 19. století. V roce 1950 byl hrad zestátněn a prohlášen za národní kulturní památku, správu objektu dnes zajišťuje Národní památkový ústav.

(foto: archiv hradu Zvíkov)