Pojištění právní ochrany členů ČKAIT

Připravuje se hromadné pojištění právní ochrany autorizovaných osob. O jeho nastartování rozhodne počet případných zájemců z řad ČKAIT.

Stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahováni do trestních či správních řízení a výjimkou nejsou ani absurdní pracovněprávní spory. Nejrůznějších příkladů je celá řada, ale mají jedno společné. Ve většině případů jsou tyto postoje neopodstatněné a stojí za nimi pouze snaha ušetřit, nebo zafinancovat stavbu z prostředků autorizovaných osob.

Tyto situace přinášejí mnoho starostí. Značná část sporů končí i v případě prokázání neopodstatněného nároku velkými finančními výdaji a ztrátou času, který můžete strávit s rodinou nebo prací. Nemalou roli hraje také související psychická zátěž, kterou s sebou řešení sporů přináší a obvykle se negativně projeví nejen při práci, ale také na vašem zdraví a v osobním životě.

Na základě výše uvedeného a vašich dotazů směřovaných k pojištění právní ochrany autorizovaných osob přicházíme společně s naším pojišťovacím makléřem GrECo JLT s myšlenkou hromadného řešení tohoto pojištění pro AO.

O tom, jestli bude tento projekt nastartován, rozhodne anketa, která proběhne letos v květnu. Počet zájemců/přihlášených bude rozhodující pro vyjednání podmínek tohoto pojištění. Abyste se mohli rozhodnout, zda o toto pojištění budete mít zájem, najdete níže alespoň základní informace o této službě.

Poslání pojištění právní ochrany

Toto pojištění poskytne AO právní ochranu proti nespravedlnosti, nesmyslům, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu. Odstraní nebo alespoň zmírní nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s nimi spojených. Podpoří AO při prosazování jejich právních zájmů a ponese riziko vzniklých nákladů.

Přestože při řešení sporů či prosazování práv platí zásada rovnosti, často má v důsledku složitosti právních předpisů větší šanci na úspěch ten, kdo se v nich lépe orientuje, tudíž obvykle vyhraje spíše strana, která si může dovolit zkušenějšího právníka. Klienti právní ochrany získávají jistotu, že při prosazování či obhajobě svých práv dosáhnou i vůči kapitálově a prestižně silnějším subjektům vyrovnanějšího postavení, a to bez rizika, že by je právní spor finančně vyčerpal.

Tato služba poskytuje právní ochranu v mnoha oblastech – od rodinného života, přes zaměstnání, až po podnikání a volný čas. Podle sjednaného rozsahu právní ochrany kryje klienty zejména při:

  • uplatnění nároků klienta na náhradu škody, kterou mu způsobila jiná osoba,
  • obhajobě klienta ve všech stupních trestních a správních řízení,
  • hájení oprávněných zájmů klienta především ve sporech pracovněprávních, v závazkověprávních a nájemních, ze soukromého pojištění, při zásahu do jeho vlastnického práva atd.

V případě, že má pojištěný klient nárok na právní ochranu, může využít i svého právníka, kterému důvěřuje. Jeho služby pak proplácí pojišťovna až do sjednané pojistné částky podle sazebníku úkonů advokátní komory.

Na českém pojistném trhu existuje jediná specializovaná pojišťovna na tento druh pojištění – D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR. Pokud bude o tento druh pojištění z vaší strany zájem, bude se o podmínkách pojištění pro vás vyjednávat s touto pojišťovnou.

S konkrétními dotazy na toto téma se obracejte na:

Ing. Petru Bartoníčkovou, 728 130 266, p.bartonickova@greco.cz

Mgr. Jakuba Doležela, 725 321 530, j.dolezel@greco.cz

Pojišťovací komise ČKAIT + GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

www.ckait.cz/pojisteni-ao


Dotazník k možnosti skupinového pojištění právní ochrany autorizovaných osob v ČKAIT

Vážení členové,

podrobně jsme Vás informovali o možnostech, které nabízí pojistný produkt „pojištění právní ochrany“.

Prvotním podnětem ke zveřejněným článkům byl zájem o tento druh pojištění vyslovovaný AO v rámci seminářů k profesní odpovědnosti. Abychom se mohli zodpovědně rozhodnout, zda má Komora sjednat skupinové pojištění pro své členy, potřebujeme znát i Váš názor.

Dotazník najdete ZDE.