Nová metodika MPO a MMR o elektronických komunikacích

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo 5. června 2019 Metodická doporučení o elektronických komunikacích. Nová metodika má sloužit jak stavebníkům liniových staveb infrastruktury elektronických komunikací, tak stavebním úřadům. MPO a MMR proto doporučují účastníkům stavebních řízení řídit se schváleným dokumentem.

Cílem nové metodiky je vysvětlit vzájemný vztah zákonů upravujících pravidla zavádění vysokorychlostních sítí, podmínky podnikání a výkon státní správy včetně regulace trhu v oblasti elektronických komunikací a postupy při umisťování a povolování staveb infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám, uvádění těchto staveb do užívání, který se v praxi ukazuje jako problematický.

Metodika řeší vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.