Děčínské memorandum na podporu českých vodních cest

Memorandum na konferenci Plavební stupeň Děčín aneb konec přešlapování, která se konala v Děčíně 10. dubna 2019, podepsalo několik desítek odborníků, zástupců samospráv, senátoři, poslanci a manažeři, mezi nimi ředitel Ředitelství vodních cest ČR, generální ředitel Povodí Labe, hejtman a členové rady Ústeckého kraje, primátor Děčína a starostové mnoha měst na Labi.

MEMORANDUM

Veřejně podporujeme rozvoj vodních cest v ČR. Základním předpokladem je realizace Plavebního stupně Děčín, který považujeme za zcela nezbytný a reálný. Pro vyšší využití vodních cest v ČR je klíčové zlepšit splavnost Labe mezi VD Střekov a státní hranicí ČR/SRN na parametry německého Labe dohodnuté v rámci Společného konceptu pro Labe.

Je to zcela jistě stále odvážná myšlenka, ale bez odvahy a vzájemné podpory nedosáhneme žádného smělého cíle. 

Uvědomujeme si cennost dotčeného úseku Labe z hlediska ochrany přírody a krajiny. Věříme však, že projekty na zajištění splavnosti předmětných úseků Labe lze řešit tak, aby byly podmínky ochrany přírody a krajiny přinejmenším dostatečně respektovány. Z toho důvodu bylo upuštěno od výstavby dvou plavebních stupňů. Nyní je na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí ČR navrhováno vybudování pouze jediného, nezbytného Plavebního stupně Děčín, jehož vzdutí se nachází výhradně na území města Děčína. Ostatní úseky by měly být řešeny přírodě blízkou regulací a přípřeží. V úseku Střekov – Boletice také nadlepšováním průtoků a odlehčováním lodí.

Voda v mořích a oceánech představuje 97 % veškeré vody na naší planetě, oproti tomu voda v řekách tvoří na první pohled pouze 0,0001 %. Toto číslo pro nás však představuje cenný zdroj dopravy, rekreace, závlahy a biodiverzity i významný krajinný prvek hodný ochrany, péče a rozvoje. Proto chceme veřejně, otevřeně a aktivně podporovat české vodní cesty.

První zásadní krok je již hotov. V červnu 2018 se nám podařilo společným úsilím do novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury prosadit jmenovitě i dva plavební stupně na Labi, v Přelouči a právě v Děčíně.