Nekrolog Zdeněk Šmerda

Nekrolog Zdeněk Šmerda

Ve věku 96 let zemřel profesor betonových konstrukcí, významný matematik a mechanik, učitel, výzkumný pracovník prof. Ing. Dr. Zdeněk Šmerda, CSc.

Náležel ke generaci, jejíž inteligenci se dostávalo ran od primitivních režimů dvacátého století, nejprve nacismu, pak i komunismu. Po skončení druhé světové války vystudoval na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně a stal se vrcholným odborníkem na betonové konstrukce a užitou matematiku. Mluvil několika světovými jazyky, ovládal latinu, hrál na klarinet, a navíc byl zdatný horolezec, lyžař, parašutista a vodák. Po praxi na pozici statika v Londýně v letech 1947 a 1948 u firmy Orlit následovala dlouhá kariéra na vysokých školách, zahájená asistencí u prof. Konráda Hrubana na Ústavu betonových konstrukcí na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně. Zde postupně působil jako docent a profesor, spolupracoval s Československou akademií věd a vyučoval na Technické univerzitě v Havaně. Po okupaci Československa v roce 1968 byl z VUT v Brně propuštěn. Až do revoluce v roce 1989 pracoval v pozici vědeckého pracovníka ve Výzkumném ústavu inženýrských staveb v Bratislavě. Po roce 1990 se vrátil na pozici profesora a vedoucího katedry na VUT v Brně. Publikoval v češtině, španělštině a angličtině, zpracoval vysokoškolská skripta a řadu (150) statí ve sbornících a na konferencích v ČSR a zahraničí. 

Pana profesora jsem poznal na jedné valné hromadě, ani si již nepamatuji, na které. Muselo to být po roce 2008. Neměl jsem tu čest se s ním oproti ostatním kolegům potkat ani ve škole nebo při pracovních úkolech. Čím jsem mu padl do oka, nevím, ale vím, čím mne oslovil on – vysokým intelektem a ohromným přehledem i mimo obor, a především skromností. To nebývá časté. Brzy mi nabídl tykání, čehož si velmi vážím. Začali jsme spolu komunikovat přes e-mail. Zdeňkovi nevadilo rozvinout jakékoliv téma a oba jsme měli rádi „debatu“ mimo naši profesi. Umění, divadlo, literatura – nic mu nebylo neznámé, nebylo nic, v čem by se neorientoval. Bylo prima, když se naše debata stočila na filozofické téma, stejně tak nás oba zajímaly současné společenské otázky. Vždy jsem ocenil, jak byl i přes svůj vysoký věk v kontaktu se současným děním.

Zdeněk byl výjimečný člověk, zanechal nejenom v mém životě, ale v mnoha z nás výraznou stopu. Vzpomeňte si se mnou na prof. Zdeňka Šmerdu.

z podkladů Ing. Miroslava Loutockého