Rekodifikace stavebního zákona pošesté

Na jednom z největších pražských brownfieldů Bubny Zátory o rozloze 110 ha se bude stavět nejspíš až podle rekodifikovaného stavebního práva. V červnu 2019 začalo veřejné projednání nové územní studie, která se má stát podkladem pro změnu územního plánu a zrušení stavební uzávěry v roce 2021. Na území se má vejít 11 000 bytů pro 25 000 obyvatel, kanceláře pro 29 000 pracovníků a školy pro 5 000 žáků. Autory územní studie jsou Pelčák a partner architekti a Thomas Müller Ivan Reimann Architekten GmbH z Berlína. (zdroj: MHMP)
Na jednom z největších pražských brownfieldů Bubny Zátory o rozloze 110 ha se bude stavět nejspíš až podle rekodifikovaného stavebního práva. V červnu 2019 začalo veřejné projednání nové územní studie, která se má stát podkladem pro změnu územního plánu a zrušení stavební uzávěry v roce 2021. Na území se má vejít 11 000 bytů pro 25 000 obyvatel, kanceláře pro 29 000 pracovníků a školy pro 5 000 žáků. Autory územní studie jsou Pelčák a partner architekti a Thomas Müller Ivan Reimann Architekten GmbH z Berlína. (zdroj: MHMP)

Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona (dále jen VZ). V oficiálních vypořádacích tabulkách, které se zásadně neshodují s konferenčním průběhem vypořádání připomínek, zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT, přičemž není uvedena žádná z 37 připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem. 

V meziobdobí od informací zveřejněných v Z+i č. 2/2019 k rekodifikaci stavebního zákona obdržela ČKAIT oficiálně zveřejněné dokumenty odeslané na Úřad vlády, týkající se upraveného textu samotného věcného záměru, vypořádací tabulky připomínek (2 verze, 30. 4. a 6. 5.) a tabulky připomínek, které skončily s rozporem. Vše je zveřejněno i na webových stránkách Komory v rubrice Rekodifikace veřejného stavebního práva. Provedli jsme analýzu porovnání výsledků z konferenčního vypořádání a oficiálně zveřejněné tabulky vypořádání (po vyřešení některých rozporů předkladatele/zpracovatele s orgány státní správy) zaslané na Úřad vlády. 

Podklady z výše uvedené analýzy použil předseda ČKAIT ve svém dopise nové ministryni spravedlnosti, která je současně předsedkyní Legislativní rady vlády. Dopis byl také odeslán na vědomí ministryni pro místní rozvoj. Dopis byl odsouhlasen Představenstvem ČKAIT.

Přehledná tabulka rozdílných výsledků vypořádání připomínek podle záznamu ČKAIK  a podle oficiálního výstupu:

1) Na konferenčním vypořádání připomínek bylo z pozice ČKAIT diskutovaných všech 113 odeslaných zásadních připomínek a navíc 12 připomínek z úvodního dopisu předsedy ČKAIT, a přesto:

 • Legislativní rada vlády (LRV) obdržela informaci, že ČKAIT odeslala pouze 41 zásadních připomínek, a z toho:
  a) 17 připomínek bylo akceptovaných
  b) 24 připomínek vysvětlených (přitom u 7 z nich ČKAIT klasifikovala na projednávání rozpor)
 • LRV neobdržela informaci, že ze zůstatku 84 připomínek bylo:
  a) 24 připomínek akceptovaných
  b) 41 připomínek neakceptovaných (z toho 30 bylo klasifikovaných jako rozpor)
  c) 19 připomínek nebylo možné dohledat z důvodu změny textu VZ

2) Z počtu 338 akceptovaných připomínek je:

 • 10 akceptovaných jinak
 • 38 akceptovaných částečně

3) Z počtu 438 připomínek s rozporem je:

 • 386 „čistý“ rozpor
 • 45 neakceptovaných
 • 7 rozhodne vláda

 

POKRAČOVÁNÍ V TOMTO VYDÁNÍ Z+i 3/2019:

ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu  (Proč mezirezortní vypořádání nezahrnuje 37 zásadních připomínek v rozporu? Z dopisu Pavla Křečka a odpověď ministryně spravedlnosti. )

 

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ DÍLY:

Z+i 2/2019  Rekodifikace popáté.  Práce kvapná bez promyšlené analýzy. Výsledek mezirezortního vypořádání zásadních připomínek k věcnému záměru stavebního zákona: Veřejný zájem zůstává nejasný.

Z+i 1/2019 Rekodifikace počtvrté. Jak nám zprivatizovali stavební právoPřipomínky autorizovaných osob k předfinální verzi.  Pokud se vám zdá, že je divné, když návrh zákona připravuje zájmový podnikatelský svaz, pak vězte, že to divné opravdu je. Veřejný zájem je totiž jiný než ten privátní.

Z+i 5/2018 Rekodifikace potřetí. Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018.

Z+i 4/2018 Rekodifikace podruhé. O postupu rekodifikace stavebního zákona a 80 navazujících předpisů. Vláda se v září 2018 pouze seznámila s informací o  o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18

Z+i 3/2018 Rekodifikace poprvé. ČKAIT upozornila na hlavní problémy současného stavebního práva a nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin MMR.