Celoživotní vzdělávání – pozvánky na semináře, konference a exkurze

Oblastní kanceláře ČKAIT v Českých Budějovicích, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Sdružení historických sídel informují o vzdělávacích akcích, které jsou zařazené do dalšího cyklu celoživotního vzdělávání. Vyzýváme zástupce z ostatních oblastních kanceláří, aby tímto způsobem informovali autorizované osoby o připravovaných akcích.

Oblastní kancelář ČKAIT Ústí nad Labem připravuje:

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň připravuje:

Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice připravuje:

Oblastní kancelář ČKAIT Pardubice připravuje:

 

FOR ARCH/ABF připravuje:

17. září 2019 - Technologické fórum 2019 - Stavební veletrh FOR ARCH, Kongresový sál, PVA EXPO PRAHA

Téma: Zjednoduší rekodifikace stavebního práva administraci staveb? Dočkáme se zkrácení lhůt pro vydání stavebního povolení? Jak změní české stavebnictví digitalizace?

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá:

Více informací o dalších seminářích celoživotního vzdělávání na www.ckait.cz v rubrice Kalendář akcí.