T-Mobile – nové výhodnější tarify pro členy ČKAIT

Nová rámcová smlouva platí od července 2019 a poskytuje nové tarify, vyšší datové limity a levnější služby. 

Koncem dubna 2019 skončila dvouletá platnost doby určité rámcové smlouvy mezi ČKAIT a T-Mobile Czech Republic, a.s., a byla beze změn převedena na dobu neurčitou. Již počátkem roku Kancelář ČKAIT začala jednat se všemi operátory o podmínkách nové rámcové smlouvy. Po mnoha jednáních předložil T-Mobile nejlepší nabídku, a proto bylo rozhodnuto o pokračování vzájemné spolupráce.

Nová rámcová smlouva číslo 40114135223 bude účinná od 1. července 2019, její platnost bude opět dva roky a nahradí stávající smlouvu.

Stávající uživatelé budou muset změnit používané tarify, protože některé názvy tarifů u operátora zanikají a nová smlouva je již neobsahuje. Pro nové zájemce z řad členů ČKAIT již odpadá povinné nové číslo a každý člen může do T-Mobile programu zařadit až 5 mobilních telefonních čísel a čerpat na nich dohodnuté služby. Zájemce o službu (člen ČKAIT) uzavře na značkové prodejně T-Mobile účastnickou smlouvu na své jméno a rodné číslo nebo identifikační číslo (obě varianty jsou možné) a ČKAIT po ověření člena schvaluje zařazení čísla do programu. Podmínky na vyžádání zašle členům Středisko informačních technologií ČKAIT – it@ckait.cz.