Seznam sponzorovaných ČSN

Informace pro autorizované osoby v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa. Sponzorovaný přístup se týká normy o lesní cestní síti a normy o Hrazení bystřin a strží.

Na portálu Sponzorovaný přístup, který provozuje Česká agentura pro standardizaci, přibyly od zveřejnění informací v Z+i č. 2/2019 (české technické normy k elektronické fakturaci) následující sponzorované normy:

  • ČSN 73 6108 Lesní cestní síť
  • ČSN 75 2106-1 Hrazení bystřin a strží – Část 1: Obecně