Statika hrou aneb proč dům stojí a nespadne

28. června 2019 otevírá Národní technické muzeum novou stálou expozici v Centru stavitelského dědictví Plasy, které nese název Statika hrou.

Nová expozice vznikla ve spolupráci s ČKAIT. Ukazuje, jak funguje stavba domu ze statického hlediska, převedeno do řeči menších návštěvníků: „Jak to, že dům stojí a nespadne.“ Příležitost osahat si různé materiály a vyzkoušet si základní statické principy je doplněna možností vidět staré historické plány a modely, dozvědět se, jak a proč se co dělá a funguje. 

Za návštěvu stojí i stavební hřiště. V bývalé sladovně si mohou návštěvníci každého věku vyzkoušet vlastní stavitelské schopnosti a postavit překvapivě složité konstrukce. Hmotový model plaského kláštera umožňuje vytvořit podobu areálu v různých historických etapách jeho vývoje.

Další stálé výstavy: Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe / Příběh vizionáře Jan Kaplický / Tunel Ejpovice / Dvůr stavebních řemesel

www.muzeum-plasy.cz