Konferenci Dřevostavby ve Volyni každý rok navštíví stovky účastníků

Tsleil-Waututh Administration and Health Centre, North Vancouver, British Columbia. Autor: Lubor Trubka Associates Architects. (foto: Ema Peter)
Tsleil-Waututh Administration and Health Centre, North Vancouver, British Columbia. Autor: Lubor Trubka Associates Architects. (foto: Ema Peter)

Za významné pomoci oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice se letos v dubnu konal na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni již 23. ročník konference Dřevostavby. Přes šest stovek účastníků v letošním roce je dostatečným důkazem úspěšnosti této konference.

Význam naší akce, kterou tradičně pořádáme ve spolupráci s oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Českých Budějovicích, podpořili osobní účastí paní Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje a Mag. Christian Miller, obchodní rada Velvyslanectví Rakouska v České republice. Vzhledem k pravidelné obměně pracovníků velvyslanectví se v jeho případě jednalo o derniéru.

Pohled státní správy

Stalo se již tradicí, že na naší konferenci vystupují i zástupci státní správy, kteří mohou oslovit a možná i ovlivnit projektanty i realizační firmy zabývající se stavěním ze dřeva. Právě takovou byla přednáška s názvem Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně, se kterou vystoupil náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Ing. plk. Milan Brabec. Další velmi poutavou přednáškou z našeho kraje bylo vystoupení Ing. Tomáše Nemravy z firmy Nema Dřevostavby s.r.o., který přijel představit významné stavby realizované právě v regionu jižních Čech. Oba zmínění přednášející byli osloveni prostřednictvím Ing. Františka Hladíka, ředitele oblastní kanceláře ČKAIT v Českých Budějovicích. Na konferenci vystoupila řada předních domácích realizačních firem a vysoký počet akademických pracovníků z Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity ve Zvolenu, Univerzitního centra energeticky efektivních budov, Vysokého učení technického v Brně a Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Monumentální stavby z Vancouveru

Velký ohlas mezi účastníky konference vzbudily dvě přednášky Ing. arch. Lubora Trubky, AIBC, FRAIC z Vancouveru, který k nám zavítal opět po deseti letech. Přednášky Why to use wood & When to use wood a How to use wood & Advanteges of wood construction nás přenesly k monumentálním stavbám komunitních a zdravotních center pro původní obyvatele Kanady na vzdáleném pobřeží Pacifiku. K hlavním myšlenkám všech projektů i staveb, ve světě velmi uznávaného a úspěšného rodáka ze Sušicka, patří úzké sepětí s přírodou a umístění do terénu v souladu se zvyky a tradicemi původních obyvatel.
Jenom obtížně bychom si dokázali představit naši konferenci bez architekta Mikka Viljakainena z finské Nadace Puuinfo, která podporuje dřevozpracující průmysl v této vyspělé severské zemi, a i jeho prostřednictvím získáváme další přednášející ze Skandinávie. K uvedeným výjimečným osobnostem bezpochyby patří Mgr. art. Bjørn Kierulf z Norska, který již delší dobu žije a pracuje na Slovensku a díky jeho skvělé slovenštině není nutné zajišťovat simultánní překlad z norštiny nebo angličtiny. Výjimečná byla i vystoupení zástupců obou zúčastněných rakouských technických univerzit v Grazu a Linci.

Workshopy přinesly oživení

Dalším oživením letošního ročníku bylo souběžné pořádání dvou workshopů v aule vybudované ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Deggendorfu. Konkrétně se jednalo o workshop Výzkumného ústavu dřevařského v Praze s názvem Dřevostavby pod rentgenem a workshop Stavebně-fyzikální souvislosti dřevostaveb s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Zpestřením celého dvoudenního programu byla i výstava Stavby století republiky, na jejíž realizaci měl lví podíl Ing. arch. Martin Augustin z Českých Budějovic a Dr. Oldřich Janota. Není bez zajímavosti, že mezi stavbami století na jihu Čech nechybí ani školní budova v Resslově ulici, která byla postavena v roce 1933 v čistém funkcionalistickém stylu.

Dřevostaveb je již 15 %

Pořádání konference s tradicí, která se blíží čtvrtině století, je jako rozjetý vlak, z něhož se nedá vystoupit, a proto již dnes začínáme připravovat „předjubilejní“ 24. ročník, který budeme pořádat ve dnech 7. a 8. dubna 2020. Nárůst podílu dřevostaveb z 1 % v roce 1996 na letošních téměř 15 % vnímáme jako cestu správným směrem a za nás za všechny bych rád slíbil, že i nadále budeme další ročníky připravovat u nás ve škole a v regionu jižních Čech v duchu francouzského přísloví: „Dobré jméno je víc než bohatství“.