Úspěšná celostátní soutěž středních škol měla 52 finalistů

České Budějovice zorganizovaly 18. ročník celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů, který skončil 21. března 2019. Letos se soutěže zúčastnilo 26 škol.

Soutěž v projektování byla opět připravena jako soutěž otevřená pro všechny grafické programy určené k projektování pozemních staveb, a to pro žáky 3. a 4. ročníků denního studia. Pozvány byly všechny české SPŠ a SOŠ, které poskytují vzdělávání ve studijním oboru stavebnictví se zaměřením pozemní stavitelství, a také partnerská škola ze Slovenské republiky – SPŠ stavební Trnava.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo pro organizaci soutěže významnou finanční podporu. Rovněž přidělení grantu Jihočeského kraje přispělo značnou měrou k organizaci soutěže. K zabezpečení soutěže přispěli také naši tradiční spolupořadatelé: Centrum pro podporu počítačové grafiky, s.r.o. (CEGRA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Tradičním partnerem soutěže je firma VEGA spol. s r.o. (vydavatel časopisu Stavebnictví a interiér).

K velkému zájmu škol přispívá skutečnost, že soutěž je od roku 2009 pravidelně zveřejňována ve Věstníku MŠMT a v roce 2012 byla rozhodnutím MŠMT začleněna do programu EXCELENCE. Každá škola měla možnost vyslat dva reprezentanty na základě výsledků školních kol, na soutěžní listinu bylo zapsáno 52 žáků. Většina z nich pracovala v programu ArchiCAD, dalšími programy v soutěži byly Revit a Allplan.
Soutěžním úkolem bylo na základě zadání zpracovat půdorys 1. NP a podkroví, řez a dva pohledy v měřítku 1:100, dále 3D náhled v perspektivě generovaný z modelu. Jednalo se o rodinný dům osazený do svahu a časový limit práce byl 180 minut.

Do dalšího ročníku bude možné se přihlásit od podzimu 2019.