Jubileum 75 let - Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT

Jubileum 75 let - Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT

Ing. Pavel Křeček, patří k zakládajícím členům. Po celou dobu hájí oprávněné zájmy autorizovaných osob. V současnosti se výrazně angažuje v procesu rekodifikace stavebního práva.

V roce 1992 získal autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a v oboru městské inženýrství. Byl členem prvního ustavujícího Představenstva ČKAIT.

Podílel se na přípravě a vydání Výkonového a honorářového řádu architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a vždy hájil oprávněnost a potřebnost jeho existence. V roce 2008, po odchodu Ing. Václava Macha z funkce předsedy ČKAIT, se Ing. Pavel Křeček stal historicky druhým předsedou Komory. Do jejího čela byl zvolen rovněž v dalších volebních letech 2011, 2014 a 2017. Úspěšně se mu podařilo pokračovat v cestě prosazování zájmů Komory a jejích členů, ale i v odborné spolupráci v rámci veřejné správy i stavebního odvětví.

Ve vnitrokomorovém životě se zasadil o ustavení pracovních aktivů jednotlivých oborů autorizace, pracovních komisí a skupin pro oblast práva a legislativy, pro energetické požadavky na budovy, pro technické normy a technické dokumenty, pro BIM. Výrazně se angažuje v probíhajícím procesu rekodifikace stavebního práva, kde hájí zájmy autorizovaných osob ve výstavbě. Jeho pravidelné glosující úvodníky ve Zprávách a informacích ČKAIT rozšiřují počet jejich čtenářů i mimo okruh členů Komory. Je členem Rady vlády pro veřejné investování a členem Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Pavel Křeček je absolventem střední průmyslové školy stavební v Dušní ulici v Praze, k níž má stále osobní vztah, a Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Pracovat začal v roce 1968 v Pražských silničních a vodohospodářských stavbách Praha jako stavbyvedoucí. Od roku 1971 působil v projektovém a výrobním družstvu Instrukta Praha, později jako vedoucí projektant v Energostavu Praha a v Projektovém ústavu VHMP Praha.

V roce 1989 spoluzaložil soukromou projektovou kancelář KOMPRIN, kde pracoval až do roku 2009. Podílel se mimo jiné na návrhu a přípravě technické infrastruktury obytného souboru Černý Most I a Černý Most II, sídliště Lužiny a Velká Ohrada, na návrhu generelu stokové sítě Jihozápadního Města II, na návrhu kanalizace v Praze-Čimicích. Z mimopražských staveb můžeme uvést návrh a přípravu stavby vodojemu v Krušovicích a vodojemu ve Voticích, nebo galvanovny ve Frenštátu pod Radhoštěm. 

Přejeme pevné zdraví a mnoho neutuchajícího osobního a pracovního elánu do dalších let.

Marie Báčová
odborná poradkyně předsedy ČKAIT

Ing. Radek Hnizdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT