Setkání čestných členů

Setkání čestných členů ČKAIT letos začalo jízdou historickou tramvají. Diskuze se jako vždy stočila na aktuální témata profese.

Letošní setkání čestných členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků se konalo ve středu 22. května 2019. Program byl neobyčejně zajímavý a bohatý.

Po srazu u vozovny Střešovice se uskutečnila jízda historickou tramvají. Přes Letnou, ulici Milady Horákové, nábřeží Kapitána Jaroše, Revoluční třídu, Masarykovo nádraží, Vodičkovu ulici, Spálenou ulici, Národní divadlo, náměstí Jana Palacha, Klárov, Královský letohrádek a Pražský hrad se účastníci dostali do zastávky Brusnice, odkud pěšky pokračovali na Hradčanské náměstí k Arcibiskupskému paláci.

Následovala prohlídka tohoto barokního paláce, který byl postaven v 17. století, později několikrát přestavován a je sídlem pražských arcibiskupů. Prohlídka s odborným výkladem se všem velmi líbila, především zaujala unikátní sbírka gobelínů v reprezentačních sálech. Po skončení prohlídky všichni přešli do restaurace U labutí na společný oběd. 

Čestní členové si těchto setkání velmi váží, rádi se potkávají se svými kolegy, zavzpomínají na společně strávené chvíle. Rádi se potkávají i se současnými funkcionáři Komory a diskutují o aktuálním dění, nových úkolech a plánech.