Úvodník červenec 2019

Dnes 12. června bylo v Praze horko, prý nejteplejší den roku. Dopoledne jsem si byl poslechnout na Setkání lídrů veřejné správy v Akademii veřejného investování dámy Dostálovou i Schillerovou. Nic nového pod sluncem, samé úspěchy této vlády. Jak jinak. Je pravda, že zástupci krajů i měst měli trochu jiný pohled. Zkusím se s vámi podělit o pár mých postřehů.

Paní ministryně Dostálová mj. sdělila, že 24. června bude do vlády předložen věcný záměr stavebního zákona. V úvodníku není dostatek prostoru na podrobný rozbor nestandardního průběhu projednávání na Legislativní radě vlády, ale zdá se, že na základě tlaku advokátní kanceláře, potažmo Hospodářské komory dojde k jeho schválení, jelikož se nepředpokládá, že by stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády směřovalo k jinému závěru. Pak ovšem věřím, že do konce letošního roku bude paragrafové znění, tak aby byl v prosinci 2020 nový stavební zákon podepsán prezidentem Zemanem. Podle mého názoru bude nový stavební zákon buď geniální, anebo tak mizerný, že se nepostaví už vůbec nic. Naší povinností bude nadále připomínkovat a snažit se o obranu autorizované osoby. Osoby, která je v celém procesu stavění jedinou odpovědnou. Není to vláda, úředník stavebního úřadu ani investor. Jediným/jedinou (pozor na genderové vyjádření) je autorizovaný/á inženýr/ka, technik.

Paní ministryně Schillerová zase ukazovala jiné grafy, což je teď módou velikou, stejně tak nikoho nepustit ke slovu. Zaujalo mne, což tam řečeno nebylo, ale jinde uváděno je, že největšími donátory do státní kasy z hlediska výběru daní jsou zaměstnanci, a naopak nejméně tam dostane stát od korporací; ty vědí, ve kterém daňovém ráji zaparkovat. Proto EET musí být i pro zedníky, neboť na jednotlivce se lépe kleká. 

Zdá se, že se dobře rozjíždí digitalizace. Již jsem psal, že některé věci lze dát do zákona hned a nemusí se čekat, jak dopadne rekodifikace. A zase náměstek ministryně Dostálové byl najednou v mediích uváděn jako nový předseda představenstva Českých drah, ale jenom do doby, než se někdo zeptal: „… a co otevřené výběrové řízení?“ Podle mě je škoda, že se nebude věnovat digitalizaci. Digivěk je tady, o tom není pochyb. Možná, že digitální věk odlidšťuje. Děti a mladí budou zcela jistě umět mnohé, co moje generace neuměla, ale mám dojem, a nechci být starým zapšklým dědkem, že jim bude chybět větší komunikace mezi sebou; zmínil jsem se kdysi o projektování ručním kontaktem. Mezi rukou a hlavou bylo více vazeb než mezi obrazovkou a hlavou. A to již nemluvím o tom, jak zlobí automatické opravy textu, např. místo oslovení Lenko mi to v SMS napíše Lebko a já pošlu něco, co bych nikdy neudělal, neřekl. Chyba je to moje, ne automatu, ale…

Byl nominační večer České ceny za architekturu pořádaný ČKA. Žádná velkolepá akce jako v minulých ročnících, velmi skromné prostředí Fakulty architektury ČVUT v Praze, asi je nutné šetřit. Byl jsem v průběhu večera vyhledán a přesvědčován, abychom přistoupili na velmi jednoduchou dokumentaci pro povolení staveb. Již jsem o tom psal, budeme se snažit, aby povolení stavby bylo srozumitelné podle dokumentace, adjustované autorizovanou osobou.

Proběhlo první setkání pracovních skupin Rady vlády pro veřejné investování. Nebyl jsem tam, ale mám dostatek informací, abych mohl použít floskuli, chceš-li něco zkomplikovat, ustanov komisi. Jeden účastník mi řekl, že to byla přehlídka ztraceného času. Druhý se rozčílil, že to vypadalo, jako kdyby se v minulosti vůbec nestavělo. Uvidíme, půjdu na druhou schůzku, snad to již k něčemu bude.

Přitom je stavitelství skutečně prima řemeslo. O tom jsem se přesvědčil při vyhlašování Stavby Karlovarského kraje, i tam se šetřilo, místo v divadle bylo vyhlášení v karlovarské galerii. Musím ale pořadatele pochválit, dokonce si myslím, že to bylo více kontaktní. Studenti, stavby a osobnost stavitelství více vynikli při oceňování. I když divadelní prkna znamenají svět, bylo prostředí galerie více komorní.

Mezinárodní konference městského inženýrství v Chebu měla jako vždy výbornou úroveň. Přednášky byly věnovány podzemním prostorům veřejného prostranství. Zajímavá byla přednáška o přestavbě stuttgartského nádraží. A zase paralela, včera navštívil Brno premiér s novým ministrem dopravy. Výsledek – hlavně se ukázat. Co si Brno již okolo nádraží vyslechlo. Vzpomínáte, jak Mirek Loutocký ohlásil hyperloop, zůstává však nadále tajenkou, kam bude přiveden. Na konferenci MI byla dobře připravena přednáška Ing. Švece o pražských kolektorech, zejména v centru Prahy, a o kolektoru pod Štvanicí. Předjednali jsme možnost prohlídky hlubinných kolektorů v centru. Bude asi na podzim. Minule jsem končil úvodník s poukazem na setkání čestných členů. Letos jsem tam nebyl, toulal jsem se s mladičkou po Andalusii, a tak jsem jim napsal krátkou promluvu. Poslechl jsem si od účastníků, jaké to bylo. Někomu se asi líbilo, někdo si stěžoval na delší pěší trasu, někdo měl urologické problémy. Jsem ale přesvědčen, že je dobré připravit další setkání. Možná to bude již s Radkem Hnízdilem vymýšlet někdo jiný, bude po komorových volbách, tak se uvidí. Jsem vždy rád, když se mohu potkat se členy, kteří žili s Komorou a podíleli se na její činnosti. Bohužel ale jsou i zprávy smutné. Mezi ně patřila zpráva o úmrtí profesora Zdeňka Šmerdy. Měl jsem štěstí, že jsem jej poznal. Zdeněk byl úžasný člověk, renesanční a výborný inženýr. Určitě se mu v Z+i budeme věnovat více. 

Stejně mám radost, jak ti komunisté nacházejí další a další vtipné nápady. Minule to byl jazykový zákon, teď lustrace divoké privatizace. Chudák premiér, nejen Brusel, ale již i jeho podporovatelé. No nevím, zda si to zaslouží. Na koncertu na Václavském náměstí jsem viděl heslo: „Všeci kradnů, iba ja čerpám...“. No řekněte, není to na jednoho už moc...

Přidám ještě jedno velmi osobní poznání. Celý život jezdím do vesnice Kunice nedaleko Prahy, dokonce jsem tam chvilku v padesátých letech chodil do školy. Kunice se za posledních třicet let úžasně pozdvihly. Mají vybudovanou veškerou infrastrukturu, a protože se jako ostatní obce okolo Prahy rapidně rozrostly a přibylo dětí, museli se vypořádat s otázkou, kam s nimi. A tak přestavěli stávající školu. Výborně, autor projektu i zhotovitel odvedli výbornou práci. Když jsem si byl prohlédnout novou budovu a vyprávěl současným žáčkům, že jsme byli v jedné třídě prvňáci až páťáci, koukali na mne, jako když jim to vypráví Josef II. 

Hodně dobrého se odehrálo od roku 1989. Jsem optimista, že to bude pokračovat.

Jsou před námi prázdniny, užijte si je, odpočiňte si, pokud vám to čas, a především vy sami sobě dovolíte.

Stále ještě váš

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

dopsáno v Praze na sv. Antonína

P.S. Děkuji jménem celého představenstva oblastní kanceláři Ústí nad Labem za výborné zajištění zasedání představenstva.