Profesní informační systém ČKAIT

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), o HESLO je možné požádat e-mailem na profesis@ckait.cz.

Novinky

 • Typologie občanských staveb (A 3.11.2)
 • Navrhování konstrukcí na zatížení větrem – příklad I. a II. (TP 1.18.1, TP 1.18.2)
 • Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN (České technické normy)
 • Stavební obzor 2018-2, 2018-3, 2018-4 (Časopisy)
 • Hospodaření vodou – Inženýrský den 2019 (Studijní materiály)

Aktualizace

 • Dokumentace staveb (A 3.19)
 • Podlahová a užitná plocha budov v právních předpisech (A 3.20)
 • Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě (TP 3.5)
 • Zařízení staveniště (TP 3.6)
 • Lešení (TP 3.7)
 • Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)
 • Pozemkové úpravy (TP 1.27)
 • Metodika odborných posudků na zařízení silnoproudé elektrotechniky (MP 1.6.10)

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

Přístup do systému

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), o HESLO je možné požádat e-mailem na profesis@ckait.cz. 

Program PROFESIS

Instalační soubor k programu je uložen v účtu uživatele v on-line verzi systému (na www.profesis.cz) spolu s licenčním klíčem uživatele a návodem k instalaci a registraci. Pomůcky a právní předpisy v Programu PROFESIS lze v průběhu roku aktualizovat.