10. ročník PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016–2018

Most Zátaví byl v rámci 10. ročníku soutěže PRESTA oceněn cenou ČKAIT. (zdroj: ČSSI)
Most Zátaví byl v rámci 10. ročníku soutěže PRESTA oceněn cenou ČKAIT. (zdroj: ČSSI)

Soutěž je přehlídkou jihočeských staveb dokončených v letech 2016–2018.

Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů letos hodnotila a vybírala z celkového počtu 52 přihlášených staveb, které byly rozděleny do soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby – novostavby a rekonstrukce, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby – komunikace, mosty a lávky, Ostatní stavby – veřejná prostranství. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Hejtmanka Jihočeského kraje udělila cenu INSPIRA. Další vybrané hodnocené stavby získaly čestná uznání, cenu časopisu Stavebnictví a cenu vyhlašovatelů.

Cena ČKAIT pro jihočeské stavby

Cenu vyhlašovatele ČKAIT získala realizace Mosty Zátaví, a to za vyřešení požadavku obce na zachování vzhledu a konstrukce původních mostů přes řeku Otavu, které nesplňovaly požadavky současných norem, ale byly výraznou historickou památkou obce. Dva nové funkční mosty, které splňují současné požadavky bezpečnosti silničního provozu, jsou esteticky zdařilé kopie původních. Dvouobloukový a obloukový inundační most v dané lokalitě přirozeně zapadají do okolní krásné přírody.

Ocenění nejlepších studentů

Součástí letošního ročníku PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016–2018 byla i soutěž o nejlepší projekční práce středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol.
Soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti pěti stavebních škol jihočeského regionu – VŠTE České Budějovice, SPŠ stavební České Budějovice, VOŠ a SPŠ Volyně, SOŠ a SOU Písek, SPŠ strojní a stavební Tábor. Porota letos hodnotila devět přihlášených vítězných projektů ze školských kol. V krajské soutěži STUDENT PRESTA JČ 2016–2018 porota udělila první místa za nejlepší vysokoškolskou práci a za nejlepší středoškolskou práci. Dále udělila jedno čestné uznání, dvě mimořádná ocenění a dva účastnické listy s pochvalou.

Kompletní katalog oceněných staveb najdete na www.cssi-cr.cz/presta-jizni-cechy.

Ing. Alena Korešová, Ing. František Hladík, Ing. Šárka Janurová
oblast ČKAIT České Budějovice