Ing. Jaroslav Valkovič

 • Stavba roku 2022 Zlínského kraje

  Letošního ročníku soutěže se účastnilo rekordních 61 staveb realizovaných a dokončených stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2022. Nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka získala administrativní budova místní dřevařské firmy Kloboucká lesní. Hlavní cenu v ostatních kategoriích obdrželo dalších 10 mimořádných staveb. Tři stavby získaly Cenu hejtmana, MPO a syndikátu novinářů. Kromě toho bylo uděleno 19 čestných uznání.

 • Stavba roku Zlínského kraje 2021

  Do 20. ročníku se přihlásilo 47 staveb realizovaných zlínskými stavebními firmami. V polovině června byly vyhlášeny výsledky. Grand Prix Pavla Nováka získala Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra, Zlín. Bylo uděleno sedm hlavních cen, cena hejtmana, ministerstva průmyslu a syndikátu novinářů.

 • Stavba roku 2020 Zlínského kraje

  Do již 19. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje se přihlásilo 43 staveb v sedmi kategoriích. Nejvyšší ocenění, Cenu Grand Prix arch. Pavla Nováka a Cenu hejtmana, získala citlivá rekonstrukce Jurkovičovy chaty.

 • Suchá novela vodního zákona

  Jaké nejvýznamnější změny přinesla tzv. suchá novela vodního zákona č. 544/2020 Sb., která je účinná od 1. února 2021? Zákonodárce se mimo jiné rozhodl nadřadit čištění odpadních vod s následným vypouštěním do vod podzemních před akumulací v nepropustné žumpě s následným vyvážením na čistírny. Vypouštění vyčištěných splaškových vod do podzemních vod přitom může být rizikové, neboť jejich kvalita bude záležet na schopnostech mnoha drobných a nekvalifikovaných provozovatelů.

 • Stavba roku Zlínského kraje 2019

  Do již osmnáctého ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje se přihlásilo 49 staveb. Jedno z nejvyšších ocenění Cenu hejtmana získala Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích.

 • Stavba roku Zlínského kraje

  V sedmnáctileté historii soutěže Stavba roku Zlínského kraje bylo nejvyšší ocenění GRAND PRIX arch. Pavla Nováka uděleno dosud pouze pětkrát. Šesté ocenění putuje do Vizovic, kam byla z Milána přesunuta administrativní budova – pavilon EXPO 2015, nyní sídlo společnosti KOMA.