Pojízdná pracovna v administrativní budově firmy Baťa

Pojízdná pracovna byla koncipována pro J. A. Baťu, ten ji však nikdy nevyužil
Pojízdná pracovna byla koncipována pro J. A. Baťu, ten ji však nikdy nevyužil

V Z+i ČKAIT 2/2016 byla při představování oblasti Zlín uvedena informace o pojízdné pracovně v administrativní budově č. 21 Baťových závodů ve Zlíně. V návaznosti na ohlasy čtenářů upřesňujeme a rozšiřujeme tuto informaci.

Administrativní budova firmy Baťa, označovaná číslem 21, byla dokončena v roce 1939 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. O stavbě nové správní budovy se uvažovalo od roku 1936, kdy počet úřednických míst, rostoucí úměrně s růstem výroby, překročil 2000 pracovníků. Když architekt Karfík navrhl výškovou budovu, Jan Antonín Baťa se pro tuto myšlenku nadchl. Tato 77 metrů vysoká budova byla před druhou světovou válkou nejvyšší budovou v Československu, ale i dnes je to čtrnáctá nejvyšší budova v ČR. Patří k vrcholným dílům moderní československé konstruktivistické architektury. Z dispozičního hlediska se jedná o třítrakt, který byl koncipován na stejné modulové síti 6,15 × 6,15 m jako výrobní objekty. Nosná konstrukce budovy je železobetonová s cihelnou vyzdívkou a ocelovými dvojitými okny. Po technické stránce byla budova provedena na špičkové úrovni tehdejších možností. Vytápění i větrání bylo řešeno vzduchotechnikou, budova byla plně klimatizována.

Kancelář ve výtahu nebyla nikdy využívána

Technickou lahůdkou byl výtah – kancelář šéfa firmy o rozměrech 6 × 6 m. Prostor byl klimatizovaný, s umývadlem. Kancelář měla sloužit k rychlému styku se všemi odděleními správní budovy. Historickou zajímavostí je také, že J. A. Baťa, pro kterého byla pojízdná pracovna koncipována, ji nikdy nevyužil. J. A. Baťa opustil prokazatelně tehdejší protektorát již 30. června 1939 a nikdy se do země nevrátil. O tom, že pojízdná kancelář byla zprovozněna až na konci roku 1939, svědčí také telegram J. A. Bati z New Yorku, ve kterém vyzývá spolupracovníky k nákupu strojovny značky OTIS právě pro pojízdnou kancelář. Tato americká firma měla bohaté zkušenosti s výtahy ve výškových budovách, a tak byla strojovna této značky firmou Baťa skutečně pořízena a v budově instalována. Dnes je umístěna v 17. etáži, i když již není v provozu. Podle pamětníků nebyla kancelář využívána k pravidelnému úřadování žádným z tehdejších členů správní rady (Dominik Čipera, Hugo Vavrečka, Josef Hlavnička, František Malota nebo Hynek Baťa). Ani v poválečné éře nebyl výtah používán řediteli tehdejšího národního podniku Svit jinak než k přepravě vzácných návštěv do 8. etáže, kde měli kanceláře členové vedení podniku. Ve výtahu jezdili a dodnes jezdí ministři, velvyslanci, premiéři, prezidenti, hosté zlínského filmového festivalu a další vzácné návštěvy Zlínského kraje, který má v současné době v této budově své sídlo. Pojízdná pracovna je nyní každodenně volně přístupná ke zhlédnutí a z volně přístupné terasy je možno vidět celý areál Baťových závodů, který byl ze zlínského mrakodrapu řízen.