Zvýšené skupinové pojištění pro právnické osoby

Zvýšené skupinové pojištění mohou využít i právnické osoby (s.r.o., v.o.s.) při splnění podmínek uvedených níže v odstavcích. Vždy platí, že hrubý příjem z odborné činnosti ve výstavbě a činností souvisejících právnické osoby nepřesáhl, případně nepřesáhne 2 mil. Kč za rok.

Podmínky pro právnické osoby, kde majitel společnosti (autorizovaná osoba) nevykonává odbornou činnost jako zaměstnanec této své právnické osoby, ani nezaměstnává jiné autorizované osoby. Stejné podmínky platí i pro OSVČ:

  • limit pojistného plnění 2 000 000 Kč – roční pojistné 4660 Kč;
  • limit pojistného plnění 5 000 000 Kč – roční pojistné 8420 Kč;
  • limit pojistného plnění 2 000 000 Kč (vč. krytí činnosti energetického specialisty) – roční pojistné 4960 Kč;
  • limit pojistného plnění 5 000 000 Kč (vč. krytí činnosti energetického specialisty) – roční pojistné 9020 Kč.

Podmínky pro právnické osoby, kde je majitel společnosti (autorizovaná osoba) zároveň zaměstnavatelem i svým zaměstnancem (pracovní pozice /nebo zařazení, nebo funkce/ uvedená v pracovní smlouvě souvisí s odbornou činností ve výstavbě), případně zaměstnává jiné autorizované osoby:

Protože v tomto případě chrání zákoník práce zaměstnance bez rozdílu a hrubý měsíční příjem si často v tomto případě nastavují majitelé firem na pozici zaměstnance velice nízko, je s ČSOB Pojišťovnou, a. s., pro tento případ domluvena možnost využít i spoluúčast ve výši 10 000 Kč.

  • limit pojistného plnění 2 000 000 Kč – pojistné 5590 Kč;
  • limit pojistného plnění 5 000 000 Kč – pojistné 10 100 Kč;
  • limit pojistného plnění 2 000 000 Kč (vč. krytí činnosti energetického specialisty) – pojistné 5960 Kč;
  • limit pojistného plnění 5 000 000 Kč (vč. krytí činnosti energetického specialisty) – pojistné 10 830 Kč.

Celý systém přístupu dalších členů ČKAIT ke skupinovému připojištění je otevřený a je možné se k němu kdykoliv přidat přihlášením buď prostřednictvím kanceláře ČKAIT v Praze, nebo pojišťovacího makléře. Možnost využít individuálního připojištění formou přihlášky k rámcové pojistné smlouvě ČKAIT zůstává jako v předchozích letech beze změny. Tato možnost je vhodná pro právnické osoby s obratem nad 2 mil. Kč.

Veškeré potřebné informace najdete na webových stránkách www.ckait.cz v sekci Pojištění AO, nebo se autorizované osoby mohou obracet se svými dotazy přímo na správce pojištění, firmu GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Výhody připojištění pro OSVČ

Zvýšené skupinové pojištění pro členy ČKAIT je prioritně určeno autorizovaným osobám, které vykonávají odbornou činnost ve výstavbě jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Pro autorizované osoby, členy ČKAIT podnikající jako OSVČ, případně fyzické osoby, které mají potřebu navýšit si limit pojistného plnění na vyšší částku, není žádné omezení příjmu.