Úvodník květen 2017

Musím dohánět zanedbané práce na zahradě, duben se rozhodl vrazit do Čech v plné parádě. Jedno nedělní odpoledne jsem dokonce našel čas se projít Prahou a přes Strahov jsem se dostal k dřevěnému kostelíku sv. Michala. Byl na Petřín přemístěn v roce 1929 z Medvedovců u Mukačeva. Potřeboval by velkou opravu, dřevěné trámy jsou napadeny. Ale jinak je pěkný, když jsem šel okolo, kněz křtil malého človíčka. To je dobře. Podle architekta Romana Kouckého se má Praha rozrůst o dalšího půl milionu obyvatel. To proto, že hustota zastavění je strašně nízká. Já mám jiný názor. A když jsem šel Kinského sady, tak jsem se často zastavoval a díval na podivné panorama Pankrácké pláně. Architekt Koucký nám předvedl svou práci na metropolitním plánu, včetně vedut. Vůbec se nedivím, že to stálo kolem 25 milionů korun. Ale naprosto jsem tam nenašel nic než fakta na úrovni územně analytických podkladů. Chaos, a to by měl být územní plán schválen v roce 2020. Brno je na tom taky dobře a tak asi pro obě města bude lhůta prodloužena v novém stavebním zákonu o dva roky. A proč?

Raději se vrátím ke shromáždění delegátů. Bylo klidné, hostů méně, ale bylo plně pracovní a volební. Slečna ministryně slíbila, že jako gestor autorizačního zákona přijde. Nepřišla. Musela jít na pohřeb kardinála Vlka. Nevím, zda z titulu resortní gesce za pohřebnictví, ale vzhledem k tomu, že církevní restituce neuznává a Pražský hrad navrhovala zestátnit, nevím. Nic se nestalo. Paní náměstkyně Pavlová byla věcná a navíc jsme se mohli domluvit na pracovní schůzce ve věci statiků a techniků. Rektor VUT v Brně Petr Štěpánek byl v dvojí roli, a to jako delegát i čestný host. Jeho vystoupení bylo k věci, stejně tak děkanů stavebních fakult. V rámci diskuse se opět objevil požadavek na řešení hostujících osob, vše vysvětlil Ing. Velíšek. Ale tím to nekončí, naopak v následujících dnech máme další jednání i za účasti zástupce CACE. Ostatní příspěvky byly spíše opakováním něčeho, co se děje, a nebylo možné je zahrnovat do usnesení. Mám na mysli požadavek na dodržování zákonů České republiky, to je přece samozřejmost. Dokonce tento týden jsem přijímal slib nových autorizovaných osob a při čtení slibu jsem si uvědomil, že vždy musí záležet na nás, jak budeme vnímáni veřejností.

V průběhu se vyskytly i takové události jako sběr moučníků v předsálí do tašky s nápisem Bez nás to nepostavíte... Delegát chtěl asi přivézt domů výslužku. Taky jsem zaznamenal zpochybnění práce volební komise, kdyby alespoň onen inženýr poslouchal, že bylo deset členů ze všech oblastí, tak by nemohl vůbec takto mluvit. Stejně tak jeho kolega, když řekl: „To víš, když jsou pořád stejní delegáti“ ... hlavně, že on se nechává neustále napsat na seznam. Jiný kolega měl starost, že si představenstvo stejně kandidátku udělá podle sebe. Ne, všichni kandidáti z oblastí byli na volebních lístcích. Nikoho jiného již oblasti nenahlásily. Proč se o tom zmiňuji, protože jsem toho slyšel za posledních devět let tolik, že by mě nemělo nic překvapit, a stejně ano.

Ale to jsou marginálie. Komora musí nadále myslet na budoucnost. A když jsem se zmiňoval o slibu, musím říci, že již neusilují o autorizaci starší, ba právě naopak mladí. Vyzývám je k větší aktivitě v Komoře. Jsem zvědavý, jak oblasti v příštím roce dokážou obměnit své výbory. Představenstvo bylo ve volbách doplněno o dva mladší členy, Dr. Zdařilová již dlouhodobě spolupracuje s Komorou zejména v oblasti BUS, a doufám, že Dr. Drahorád se bude intenzivně věnovat zlepšení vzdělávání statiků. Ano, je jasné, že sice se nám podařilo zamezit vzniku experta v novele SZ, ale jsme si vědomi toho, že je nutné zvyšovat kvalitu staveb. Na druhou stranu statistika nevypovídá, kolik havárií a pochybení je skutečně na stavbách. Mnohdy slyším, zejména od starších kolegů, o zbytečnosti prosazovat BIM, je nutné více a více předávat informace o této metodě. Vždyť na stavbě začnou čím dále více používat roboty, život je již takový. Často slyším, jak je nutné klást důraz na jednotlivosti, ať je to geotechnika, statika, ale my přece projektujeme a vedeme stavby, k tomu byl zřízen autorizační zákon. Pochopitelně, že neumíme vše a je na nás přizvat si do týmu odborníky. Nechci jít cestou komory architektů, kteří se odvolávají na to, že autorizovaný architekt si může najmout neautorizovaného projektanta. Pak bych mohl postupovat stejně, že si vezmu do týmu neautorizovaného architekta. Většina těchto problémů je dána velkým množstvím absolventů architektonických škol a jejich malým uplatněním. V rámci změn výuky na technických univerzitách budeme hledat shodu autorizačních oborů a programů. Na přípravě jsme se již podíleli.

Chci, aby se Komora velmi angažovala v přípravě vysokorychlostních tratí (VRT). Nemám na mysli vágní a propagační řeči politiků. Ba právě naopak, dát odborníky v kolejové dopravě k dispozici na prosazování kvalitních řešení. VRT, to je spojení s kulturní Evropou. Nechci, aby je postihl stejný osud jako rozvoj dálniční sítě.

Není dobře, že veřejný politický život je prezentován především prázdnými hesly. Jedním z nich je Smart Cities, Smart Traffic. To je oblast, kde se naše AO zatím moc neuplatňují. Možná se mýlím a nevím o tom, ale je jasné, že se tomu nemůžeme vyhýbat. Elektromobily, auta bez řidiče, přehled o provozu na komunikacích, parkování atd. Tedy není o drahých lavičkách, ale zase o komplexním návrhu, založeném již v územní dokumentaci.

Chci jednat s hejtmankou Vildumetzovou, která předsedá hejtmanům, o větší aktivitě v celostátní soutěži Stavba roku. Stejně by bylo dobré pomoci veřejným zadavatelům v rámci výběrových řízení, ale k tomu bude potřeba vašich služeb. Města by měla mít městské inženýry, kteří se budou věnovat veřejné infrastruktuře a zejména návrhům územních plánů s ohledem na disponibilitu území.

Možná se zdá, že se nevěnujeme 25. výročí ustanovení Komory, je pravdou, že bude slávy méně než před pěti lety. Bude Inženýrský den, bude parník s technickým programem o stavbách na Labi, bude vydána Stavební kniha. Připravuje se publikace významných a vybraných staveb postavených od roku 1918 na území České republiky.

Jak se zvyšuje počet autorizovaných osob, zvětšuje se činnost kanceláře a bude nutné přistoupit k úpravám komorového domu v Sokolské. Připravuje se nová forma webových stránek Komory. V současné době je tam mnoho údajů a někdy se v tom ztrácím. Ale chyba je především u mne, na druhou stranu přivítám jednodušší hledání. Jedna kolegyně se zabývá snímkováním terénu pomocí dronu, chce o tom dát vědět. Není nic jednoduššího, svou nabídku může uveřejnit v rubrice Burza práce. Možností je určitě dost a především mají sloužit nám, autorizovaným osobám.

V hotelu Clarion ve Vysočanech se konalo Fórum českého stavebnictví s názvem Stavebnictví na křižovatce. Zástupců vlády bylo mnoho, všichni svá vystoupení pojali předvolebně, tedy o ničem. Jeden svaluje vinu na druhého. Pro mne nejzajímavější bylo vystoupení zástupců firem podnikajících v zahraničí. Zaujalo mne, že například ve Švédsku musí stavbyvedoucí umět švédsky. A je to. U nás se tlačí na trh firmy a diví se, že chceme, aby měly ve svém týmu odborníky znalé našich českých podmínek.

V Národním technickém muzeu byla slavnostně představena kniha Ing. Jana Vítka, DrSc., Historie předpjatého betonu. Sešlo se nás tam dost a dokonce jsem měl čest poznat téměř celou společnost pánů Vítků. Pan doktor byl výborný.

Jak jsme byli v Ga-Pa se dozvíte na dalších stránkách Z i, ale co mě velice zaujalo, je dozor ekologa na stavbě. To ještě nemáme a naštěstí se to již nestihne ani v tezích úplně nového stavebního zákona.

Úplně závěrem chci poděkovat Pavlu Štěpánovi a Jožkovi Mitrengovi za práci v představenstvu. Což bylo potvrzeno oceněním obou na shromáždění delegátů. A to je pro tentokrát vše.

Váš znovuzvolený předseda Pavel Křeček

P.S.: Nedávno jsem poslouchal v rádiu jazykovědce, jak vyprávěl o vzniku slova inženýr. A hle, je tam gen (genius) a in, a najednou máme tady člověka s vrozeným nadáním, kéž by to platilo vždy.