Zahraniční aktivity ČKAIT

25. bavorský inženýrský den v Mnichově

Součástí mezinárodních setkání profesních kolegů jsou kuloárové diskuse. Jedná se o současných problémech v resortu, zejména o honorářích ve stavebnictví, protože to je jedna z věcí, která dlouhodobě trápí stavební odborníky na všech stranách. Uvítání přednesl nově zvolený prezident BayIK Prof. ­Dr.-Ing. ­Norbert Gebbeken. Přítomny byly delegace Slovenské inženýrské komory, Britské inženýrské komory, Polské inženýrské komory a Rakouské komory inženýrů a architektů. Raritou byla přítomnost zástupce Unie inženýrů Kurdistánu Aliho Mohammeda Abdulrehmana a zástupce Saúdské Arábie inženýra Ibrahima Alhammada. Českou stranu zastupovali Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT a Ing. Svatopluk Zídek a Ing. František Hladík, členové představenstva ČKAIT.

Tématem 25. bavorského inženýrského dne, konaného v Kongresovém centru ICM nového mnichovského výstaviště, byla inženýrská stavební díla. Akreditovalo se mnoho účastníků, mezi nimiž byla řada hostů ze společenské a politické sféry. Zdravici za všechny tyto hosty přednesl Dipl.-Ing. Univ. Helmut Schürz, vedoucí Vrchního stavebního úřadu na Bavorském ministerstvu vnitra pro stavebnictví a dopravu.

Velmi zajímavá byla hlavní přednáška Matthiase Horxe na téma Svět v proměně. Následovala diskuse přednášejícího s Norbertem Gebbekenem, novým prezidentem BayIK. Obě tyto pasáže ukázaly na skutečnost, že inženýrská praxe se nezabývá jen současností, ale že se podílí na trendech budoucího rozvoje ve společnosti. Součástí slavnostního dne bylo předání Inženýrské ceny 2017. Významným bodem programu bylo i udělení nejvyššího komorového vyznamenání ­BayIK – medaile Bavorské inženýrské komory – odstupujícímu prezidentovi Dr.-Ing. ­Heinrichu Schroeterovi.

Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT

Zástupci ČKAIT Ing. František Hladík, Ing. Robert Špalek a Ing. Svatopluk Zídek s nově zvoleným prezidentem BayIK Prof. Dr.-Ing. Norbertem Gebbekenem (druhý zleva)


O slepici a ekologii za našimi hranicemi

Připravit dvacet dva mezinárodních konferencí Městské inženýrství v Karlových Varech jistě není jednoduché. Proto přišel Svatopluk Zídek s dobrým nápadem jednání vědecké rady konference, připravující program, uskutečňovat střídavě v různých městech zemí, kde sídlí jednotliví členové vědecké rady. Tentokrát byli hostiteli bavorští inženýři. Zasedání vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2017 se konalo 9.–10. března 2017 v Garmisch-Partenkirchenu. Sjeli se na něj zástupci inženýrských komor Bavorska, Saska, Durynska, Slovenska, České republiky, VBI Deutschland (Svazu konzultačních inženýrů Německa) a Českého svazu stavebních inženýrů. Za českou stranu se zúčastnila delegace ČKAIT vedená jejím předsedou Ing. Pavlem Křečkem a delegace ČSSI vedená viceprezidentem doc. Ing. Františkem Kudou, CSc. Byl dojednán program konference a mottem letošního ročníku byla zvolena spolupráce městského inženýra a městského architekta. Ta zahrnuje problematiku integrovaného přístupu k rozvoji měst a obcí a souvisí s udržitelným rozvojem.

Navštívili jsme sportovní areál a ocelový skokanský můstek v dvouměstí Garmisch-Partenkirchen. V Mittenwaldu nás na dolní stanici lanovky očekával Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Schwind, majitel projektové kanceláře. Vyjeli jsme do výšky 2244 m n. m., abychom si prohlédli ekologické muzeum nazývané Dalekohled. Pan Schwind velmi emotivně vyprávěl o průběhu stavby – jak museli dopravovat suchou betonovou směs kabinkou lanovky, jak nesměli používat helikoptéru, respektive jen velmi výjimečně. A pokud přece jen, pak pod dozorem ekologa. To ještě doma nemáme. Pikantní na tom je i to, že se na bavorské straně vyskytuje chráněný sněžný bílý kur bělonohý. Na hranici s Rakouskem je to cca 200 metrů a hle, tam již chráněn není! Takže ta slepice, která se rozhodne vylétnout a přeletět do Rakouska, má smůlu a jde do polévky, jenom jí to nikdo neřekne. Ještě máme co dohánět. Program konference je uveřejněn na straně 15.

Ing. Tomáš Chromý, autorizovaný městský inženýr


Výhled na Garmisch-Partenkirchen z ekologického muzea ve výšce 2244 m n. m.