Stavební nekázeň – zástupce ombudsmanky řešil v loňském roce 575 podnětů k činnosti stavebních úřadů

Největší podíl tvoří stížnosti týkající se povolování staveb a jejich užívání, včetně černých staveb. V 88 % případů je prokázáno pochybení stavebního úřadu.

V elektronickém zpravodaji veřejného ochránce práv vyšel v prosinci loňského roku článek, který shrnoval podněty z oblasti územního plánování a stavebního řádu. Jednalo se především o stížnosti na jednání stavebních úřadů, které jsou považovány za nedostatečně akční. Mezi nejčastější pochybení úřadů patří délka řízení a nedodržování zákonných lhůt, neřešení stavební nekázně a černých staveb, tolerování nepovoleného užívání staveb a neprovádění výkonu rozhodnutí. Šest ze sedmi stavebních úřadů (v ČR je 717 stavebních úřadů) svou činností alespoň jednou za posledních šestnáct let vyvolalo potřebu lidí obrátit se na ombudsmanku.

Podle vyjádření zástupce ombudsmanky se v posledních letech zdvojnásobil počet stížností na nepovolené stavby. Stavebníci nečekají, až budou mít všechna povolení, případně o ně ani nepožádají a rovnou začnou stavět. Počítají s tím, že úřady stavbu dodatečně povolí, a pokud ne, nebudou mít dostatek vytrvalosti a prostředků, aby dosáhly jejího odstranění. Stavební úřady nejsou důsledné ve vymáhání rozhodnutí o odstranění stavby opakovanými výzvami a ukládáním pokut a už vůbec se jim nedaří černou stavbu odstranit, jak jim ukládá zákon (obce nejsou schopny odstraňování financovat). Stavby vzniklé bez povolení a bez kolaudace jsou tudíž užívány, za což by měly být udělovány pokuty. Stavební úřady nejsou schopny účinně zasáhnout vůči protiprávnímu jednání a tím se zhoršuje respekt vůči právu i státu obecně.

Další části článku se věnují také stížnostem občanů na nemožnost výstavby na místech, kde to neumožňuje územní plán, a sousedským sporům vznikajícím při stavební činnosti.

Podrobněji viz Veřejný ochránce práv, Elektronický zpravodaj 11/2016, 15. 12. 2016 – www.ochrance.cz