PROFESIS - Profesní informační systém ČKAIT

Novinky

• Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) (TP 1.8.9)

• Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (TP 1.9.8)

• Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21) – jedná se o sloučení pomůcek MP 4.1 a MP 4.4

• EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou (R6)

• Cenové databáze SFDI (R0-1 internetový odkaz)

• Metodiky SFDI (R0-2 internetový odkaz)

• Pravidla financování z fondu SFDI (R0-3 internetový odkaz)

Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve čtrnáctidenních intervalech.

Přístup do systému

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. Uživatelské jméno je ­členské číslo (všech 7 znaků), heslo je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, nebo o ně můžete požádat na e-mailu jjendruscak@ckait.cz. Heslo bude zasláno na vaši e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT.