Profesis

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Aktualizace Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu (TP 1.21) Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně před pádem při údržbě (TP 1.21.1) Plynová zařízení. TZS (MP 1.5.1) Elektroenergetická zařízení. TZS (MP 1.5.2) Elektronická komunikační zařízení. TZS (MP 1.5.3) Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení. TZS (MP 1.5.4) Zdvihací zařízení. TZS (MP 1.5.5) Stavby na poddolovaném území. TZS (MP 1.5.6) Projektování ocel
 • Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1) Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1) Studijní materiály – Rychlá železniční spojení – Inženýrský den 2018 Studijní materiály – BIM – Role projektanta a výrobců Anotace z odborných článků ze zahraničních časopisů (1–4/2018) Z+i 2/2018 Stavební obzor (3, 4/2017; 1/2018) Aktualizace Technický doz
 • Profesní informační systém ČKAIT

  Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), HESLO je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, které bude zasláno na e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT. O heslo lze také požádat e-mailem na profesis@ckait.cz. Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech. Off-line verze systému nahra
 • Profesní informační systém ČKAIT

  PROFESIS Novinky Standardy služeb architektů a inženýrů (A 4.1) Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22) Časopis Stavební obzor č. 4/2016, 1 a 2/2017 Časopis Z+i ročník 2017 Časopis Stavebnictví ročník 2016 Významnou novinkou v systému PROFESIS je položka menu Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky s linky na webové stránky Komory, ministerstev (MMR, MD...), ŘSD, SFDI atd., jež obsahují uvedené informace. Stránka bude průběžně do
 • Profesní informační systém ČKAIT

  Aktualizace Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21) Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1) Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2) Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1) Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení (MP 1.5.2) Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení (MP 1.5.5) Technologická zařízení s
 • PROFESIS - Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) (TP 1.8.9) • Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (TP 1.9.8) • Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21) – jedná se o sloučení pomůcek MP 4.1 a MP 4.4 • EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou (R6) • Cenové databáze SFDI (R0-1 internetový odkaz) • Metodiky SFDI (R0-2 internetový odkaz) • Pr
 • PROFESIS - Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7) Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2) Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.01) Časopisy ČKAIT: Stavebnictví, Z+i a ESB Právní předpisy Ve 14denních intervalech jsou aktualizovány právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou potřebné pro výkon profese. DVD Profesis 2016 Aktuální DVD Pro