PROFESIS off-line = aktuální data

Novinkou roku 2018 je přechod z datového nosiče DVD na off-line verzi programu, která umožní průběžnou aktualizaci.

Profesní informační systém ČKAIT v roce 2018 vstupuje do nové etapy. V roce 2008 došlo ke změně typu datového nosiče z CD na DVD, v roce 2012 byla spuštěna on-line verze systému (www.profesis.cz). Novinkou roku 2018 je přechod z datového nosiče DVD na off-line verzi programu.

Off-line program bude možné instalovat a registrovat do dvou počítačů uživatele (notebook, tablet...). Výhodou programu oproti DVD je možnost aktualizovat data v průběhu roku, a to pomůcky i právní předpisy. Pro aktualizaci je nutný přístup k internetu.

Pro členy ČKAIT bude instalační soubor a návod k instalaci a registraci programu PROFESIS off-line umístěn přímo na webu ­PROFESISu (www.profesis.cz). V horním pravém rohu úvodní stránky bude k tomuto účelu zřízeno nové tlačítko, které se uživateli zobrazí až po přihlášení do systému. Na nové stránce otevřené tlačítkem bude umístěn licenční klíč uživatele, instalační soubor programu PROFESIS off-line a návod k instalaci a registraci. Licenční klíč bude vygenerovaný unikátně pro každého uživatele, je nepřenositelný.

Pro instalaci a registraci programu je potřeba připojení k internetu. Počítač musí být vybaven operačním systémem MS Windows 7 a vyšším, prohlížečem internetu MS Internet Explorer 10+, operační pamětí minimálně 2 GB a místem na pevném disku min. 10 GB. Pro případ řešení problémů s instalací a registrací bude zveřejněna telefonní linka.

Členové Komory budou o novince podrobně informováni prostřednictvím e-mailu Střediska vzdělávání a informací ČKAIT a formou letáků, které obdrží na valných hromadách ČKAIT.

Off-line verze systému PROFESIS přináší několik novinek. Nejdůležitější z nich je možnost aktualizace dat v průběhu roku, jak je psáno výše. Další novinkou je rozsah právních předpisů. Ty jsou v programu rozšířeny o vyhlášky měst a krajů České republiky a právní předpisy Evropské unie.

Uložené pomůcky a právní předpisy kopírují v programu webovou verzi, dodržují členění a shodné umístění v položkách. Vyhledávání v systému je umožněno v celém programu (pomůcky i právní předpisy), nebo pouze na dané stránce. Vyhledávání v právních předpisech ČR je, shodně s on-line verzí, možné podle čísla právního předpisu, roku vydání nebo ustálených právních hesel. U nově uložených vyhlášek měst a krajů je možné vyhledat veškeré vyhlášky, které se týkají konkrétní problematiky v daném městě.

Off-line verze je navržena tak, aby uživatelům byla povědomá, práce v programu intuitivní, ovládání jednoduché. Cílem změny je přizpůsobit se vývoji na trhu a umožnit práci s aktuálními pomůckami PROFESIS i v místech bez možnosti připojení k internetu.