ČKAIT má již pět let tiskovou manažerku

Potřeboval bych, abyste pracovala jako tisková manažerka ČKAIT. Tuto větu pronesl předseda Ing. Pavel Křeček v září 2012. Pracovala jsem v ČKAIT od roku 2006.

Nechala jsem si tři měsíce na rozmyšlenou a během té doby jsem si zjišťovala, co tahle práce představuje. Kontaktovala jsem tiskové mluvčí z České advokátní komory (PhDr. Iva Chaloupková) a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (Mgr. Alena Čechová), zařídila a zaplatila si několik kurzů v ČTK, které byly zaměřeny právě na tuto profesi. A měla jsem a mám velkou podporu u Marie Báčové, odborné poradkyně předsedy ČKAIT. DAMU, tedy školu, kterou jsem vystudovala, předchozí zaměstnání a zkušenosti jsem v nové práci zužitkovala na sto procent. Pan předseda měl představu, že budu monitorovat to, co se o ČKAIT píše v tisku; přesvědčila jsem ho, že pokud bych měla dělat tuto práci, tak s celým zaměřením.

Přehled nejdůležitějších činností

 • Prezentace v médiích, kde jsem zprostředkovávala rozhovory pro tisk, rádia a televizi k nejrůznějším odborným tématům, ke kterým se vyjadřovali přední pracovníci ČKAIT.
 • Tiskové konference ČKAIT – první se uskutečnila v roce 2013 (Co změní předpisy o energetické náročnosti budov z pohledu odborníků ČKAIT). Celkem jsem připravila s kolektivem spolupracovníků od roku 2013 do roku 2017 čtrnáct tiskových konferencí. Jako interní materiál pro přednášející na tiskových konferencích jsem vytvořila Kodex vystupování v médiích. V prosinci 2017 se připravuje tisková konference – kulatý stůl (Rychlá spojení v České republice z pohledu odborníků ČKAIT). Garantem této tiskové konference je Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT.
 • Tiskové zprávy – jsou součástí tiskových konferencí, nebo je připravuji na základě významných událostí v ČKAIT. Obrátit se na média je jistě nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak informovat odbornou veřejnost o problému, ke kterému se ČKAIT nutně potřebuje vyjádřit, případně navrhnout řešení.
 • Aktualizace databáze novinářů, zpravodajů, televizních a rozhlasových redaktorů jako nejcennějšího zdroje kontaktů.
 • Monitoring médií – udržuji přehled o tom, jak se o ČKAIT píše, upozorňuji na zajímavé věci kolegy, reaguji na nesprávné údaje a fakta. Při přípravě tiskové konference využívám monitoring médií ke shromáždění článků a údajů k určitému tématu.
 • Fotodokumentace – mám archiv, ze kterého čerpám pro potřebu svoji i svých spolupracovníků. Fotografie bývají součástí tiskových zpráv a využívají se také do publikací ČKAIT nebo do výročních zpráv ČKAIT atd.
 • Webové stránky ČKAIT – na hlavní stránce uveřejňuji zajímavé akce, tiskové konference, články atd.
 • Filmové šoty k Cenám Inženýrské komory. S Ing. Josefem Velíškem organizačně zajišťujeme a připravujeme scénáře pro natáčení filmů. Ing. Velíšek je také průvodcem v těchto filmech.
 • Prozatím byly z chystané série deseti filmů připraveny tři. První je o O2 areně v Praze (2015) a film jsme natáčeli s Ing. Vladimírem Janatou, CSc. Druhý je o koncové odlehčovací komoře kmenové stoky C v Praze – Bubenči (2016) a natáčeli jsme jej s Ing. Michalem ­Sedláčkem, Ph.D. Třetí film je o rekonstrukci Znojemského viaduktu (2017) a natáčeli jsme s Ing. Davidem Rose. Připravuje se čtvrtý film o obnově kláštera premonstrátů Teplá (2017). Natáčet budeme s architektem Petrem Oklešťkem a Ing. Alešem Markem. Filmy připravuje Regionální televize CZ s.r.o. ve spolupráci s ČKAIT.
 • Výroční zpráva ČKAIT – jsem její editorkou.
 • Spolupráce při setkání čestných členů ČKAIT, setkání tajemnic ČKAIT atd.

Organizačně jsem zařazena ve Středisku informačních technologií ČKAIT. Dělám práci, kterou mám moc a moc ráda.