Konference STATIKA STAVEB 2018 v Plzni

Místo: Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 3

Termín konání: čtvrtek 12. dubna 2018, od 9.00 do 17.00 hod

Konferenci připravuje oblast ČKAIT Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT. Konference je zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb, zejména na praktické příklady z jedno­tlivých oborů statiky. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají právě navrhováním pozemních staveb a nosných stavebních konstrukcí z jednotlivých materiálů. Hlavním tématem konference pro rok 2018 budou Euro­kódy, jejich používání v praxi a další vývoj.

Přihlášky: Hana Hričinová, tajemnice oblasti ČKAIT Plzeň, tel.: 377 423 826.