Eva Jiřičná přednášela pro členy ČKAIT

Foto: Tomáš Malý
Foto: Tomáš Malý

O svém celoživotním díle přednášela světoznámá architektka Eva Jiřičná v říjnu v Lékařském domě v Praze. Při unikátní přednášce představila s vysokým elánem své realizované návrhy. Přednáška nadchla posluchače nadhledem, přístupem a zkušeností paní architektky. Přítomné překvapila nejen zajímavými informacemi, ale i pokorou ke statickému řešení stavby. Opakovaně vyzdvihovala spolupráci architekta a statika během celého procesu návrhu a realizace díla, která je za hranicemi naší republiky běžná. Eva Jiřičná vyprávěla nejen o tom, jak své nápady od počátku konzultuje se statiky, ale i o tom, jak podrobně se zabývá materiálovými vlastnostmi navrhovaných prvků a spojů. Na dotaz z publika, jaký je rozdíl mezi prací architekta v ČR a zahraničí, vyzdvihla právě zahraniční způsob spolupráce mezi architekty a statiky.