Představujeme oblast Pardubice

Členové oblasti Pardubice navštívili v rámci odborné exkurze stavbu letiště Pardubice – terminál Jana Kašpara
Členové oblasti Pardubice navštívili v rámci odborné exkurze stavbu letiště Pardubice – terminál Jana Kašpara

Oblast Pardubice je v počtu členů třetí nejmenší oblastí, v těsném závěsu za Libercem a s mírným náskokem před oblastmi Jihlava a Karlovy Vary. Již několikátým rokem se počet členů naší oblasti pohybuje těsně nad hranicí jednoho tisíce a pomalu klesá, přestože bylo podáno kolem dvaceti žádostí. Důvodem je velký počet starších osob, které autorizaci ukončují. Ne každý je také při skládání autorizační zkoušky úspěšný.

Od vzniku Komory prošla oblast několika změnami – jak změnou umístění kanceláře, tak i změnou personální. Z původní adresy Masarykovo nám. 1484 v Pardubicích byla kancelář v roce 2004 přesunuta o pár desítek metrů vedle do budovy s číslem popisným 1544 na témže náměstí. Prvním přednostou oblasti byl zvolen Ing. Vlastimil Moucha, jenž byl v roce 2009, poté co se rozhodl dále nekandidovat, nahrazen nově zvoleným přednostou, později předsedou výboru oblasti Ing. Radimem Loukotou. Od počátku fungování oblastní kanceláře pracovala na pozici tajemnice Iva Francírková, která v roce 2007 podala výpověď a na uvolněné místo nastoupila současná tajemnice Michaela Brožková. Na rok 2018 připadají opět volby do výborů oblastí a následně volba předsedy. Byli bychom rádi, kdyby naši oblastní kancelář kontaktovaly osoby, které by měly zájem o práci ve výboru oblasti.

O semináře je v Pardubicích velký zájem

Významnou úlohou výboru oblasti je výběr témat seminářů a námětů na exkurze v rámci celoživotního vzdělávání. V roce 2016 to bylo jedenáct seminářů a dvě exkurze, kterých se účastnilo 689 osob. OK Pardubice také spolupořádala Silniční veletrh v areálu SÚS Pardubického kraje, kterého se účastnilo okolo 600 osob.

V letošním roce jsme uspořádali také webinář na téma ochrana proti hluku a vibracím a další s názvem Dozory. Stavbyvedoucí. Obecné požadavky na výstavbu. Kvalifikace účastníků. se uskutečnil na konci října. Tématy dalších letošních seminářů byly dokumentace staveb, navrhování a realizace zděných konstrukcí z cihelného systému Heluz, novela stavebního zákona, dopravní konference, nové zeměměřičské podklady a geografické databáze pro projektování. Navštívili jsme přednádraží v Pardubicích před dostavbou, rozestavěný letištní terminál a budovu administrativního a vývojového centra firmy ERA, která byla přihlášena do soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2017 a získala následně titul.

Spolupráce s institucemi a školami

Pozvánky na naše akce pravidelně posíláme zástupcům měst a obcí Pardubického kraje, případně i do přilehlých měst okolních krajů – to vše s větším či menším ohlasem protistran.

Spolupracujeme s institucemi, jako je Krajská hospodářská komora nebo Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, máme uzavřenou smlouvu o plánované pomoci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, oslovujeme zástupce Magistrátu města Pardubic, zástupce Pardubického kraje, poslance, senátory, starosty obcí a samozřejmě akademické pracovníky DFJP Univerzity Pardubice a ředitele škol se stavebním zaměřením v našem kraji (jedná se o VOŠS a SŠS Vysoké Mýto, SPŠ stavební Pardubice – Rybitví a PSŠ v Letohradě). Příležitostně máme možnost některé z pozvaných osob na našich akcích uvítat. Některé publikace s odbornou tematikou, které dostáváme z IC ČKAIT pro potřeby oblastní kanceláře, a DVD PROFESIS jsme věnovali uvedeným školám k rozšíření knihovny a tím snad k rozvíjení vědomostí studentů.