Stavba roku Pardubického kraje 2017

Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích získala nejen titul Stavba roku Pardubického kraje, ale i titul Stavba roku 2017 v celostátní soutěži. Porotu zaujal mimo jiné i odvodňovací systém s přečerpáváním do řeky Labe.
Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích získala nejen titul Stavba roku Pardubického kraje, ale i titul Stavba roku 2017 v celostátní soutěži. Porotu zaujal mimo jiné i odvodňovací systém s přečerpáváním do řeky Labe.

Revitalizace Tyršových sadů získala nejen hlavní cenu v krajské soutěži Stavba roku Pardubického kraje, ale i prestižní ocenění Stavba roku v celorepublikové soutěži.

Revitalizace Tyršových sadů získala nejen hlavní cenu v krajské soutěži Stavba roku Pardubického kraje, ale i prestižní ocenění Stavba roku v celorepublikové soutěži.

Do letošního 8. ročníku soutěže Stavba roku Pardubického kraje bylo přihlášeno třináct staveb v pěti kategoriích. Do soutěže se mohla hlásit pouze ta stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. ­července 2015 do 30. června 2017. Přihlášené práce posuzovala porota ve složení: Ing. Roman Línek, MBA, předseda poroty, a Michal Kortyš (oba za Pardubický kraj), Ing. Radim Loukota, místopředseda poroty a Ing. ­Drahomír Ježek (oba za ČKAIT), Josef Mikyska a Matouš Pořický za Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a za odbornou veřejnost Ing. arch. František Příborský a Ing. arch. Ondřej Teplý. Hodnocení probíhalo dvoukolově. Stavby byly posuzovány podle architektonické kvality stavby, začlenění do okolního prostředí, kvality stavebních prací i spokojenosti stavebníka. Porota navštívila všech třináct staveb. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 19. září 2017 v reprezentativních prostorách Pardubického kraje – budově Reálky v sále Jana Kašpara. Porota udělila pět hlavních cen, dvě čestná uznání a jednu Cenu veřejnosti.

„Anketu o Cenu veřejnosti jsme vyhlásili už podruhé. Je to neoficiální cena, která má hlavně probudit zájem veřejnosti o tyto stavby. Překvapil nás počet hlasů, který překročil hranici 12 000. S celkovým počtem 5627 hlasů zvítězila kaple v Mladoňovicíc – Deblově. Těsně za ní se umístila dostavba Piaristické koleje. Vítězná stavba má tu přidanou hodnotu, že na realizaci myšlenky architekta Jana Klimeše se podílelo mnoho místních občanů a firem a společně vybrali i na nový zvon, který nyní v Deblově zvoní poledne,“ uvedl místopředseda poroty Ing. Radim Loukota.

Stavba roku Pardubického kraje v kategorii Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství

Titul Stavba roku 2017 v celostátní soutěži

 • Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v PardubicíchNávrh: New Visit s.r.o. (Ing. et Ing. Tomáš ­Jiránek, Ing. arch. Marek Lehmann, spoluautoři Ondřej Černík, DiS., Ing. arch. Pavla Červová, Ing. Jitka Jiránková, Ing. Kateřina Jonášová, Ing. Vlastimil Koupal, Ing. ­Kateřina Ludvíková, DiS., Ing. arch. Jan Malec)Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

  Stavebník: statutární město Pardubice

  Park s odkazem na pernštejnskou historii i moderní evropské město po rekonstrukci vytváří nejenom prostor pro aktivní odpočinek lidí, ale také prostor pro respekt k přírodě. Podzámecký park je koncipován jako přírodně krajinářské kulturní dílo s dlouhodobým cílem preferovat listnaté stromy s podhlednými korunami a vizuální kontakt se zámeckými hradbami. Ze třicátých let 20. století byla převzata koncepce promenádní cesty, spojující centrum města (Třída Míru) s městskou částí Polabiny včetně univerzitního kampusu. Na jižním konci promenády byla citlivě situována kavárna (Galerie Café) s prosklenou fasádou a bezbariérovým přístupem. Pro dětské návštěvníky byl zřízen Relax park. Porota ocenila, že v rámci stavby došlo ke skloubení přírodních hodnot, včetně kontinuity přírodních složek a nové betonové promenády s chodníkem z tropického dřeva, vegetačními prvky, zastřešením pergolami a Relax parkem. Unikátní je i navržený odvodňovací systém s přečerpáváním do řeky Labe.

Stavba roku v kategorii Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství

 • Nové administrativní a vývojové centrum firmy ERA PardubiceProjektant: Jiří Bíza, Pavel Táborský, Ondřej ­Hilský (Bíza Hilský Táborský Architekti s.r.o., AED project, a.s.)Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

  Stavebník: ERA a.s.

  Nová administrativní budova v Pardubicích v průmyslové zóně v části Pardubičky, poblíž bývalé továrny TESLA, je součástí výrobního areálu firmy. Je umístěna v těsné blízkosti vzrostlých stromů. Čtyřpodlažní budova s členitým půdorysem, který rozděluje stavbu na drobnější objemy, nabízí zajímavé průhledy a zákoutí. Vnitřní prostor budovy je navržen velmi přehledně s jednou centrální halou. Základní modulovou jednotkou je uzavřená kancelář pro dva zaměstnance. Střecha budovy je technologickou korunou s vybavením pro vnitřní prostředí budovy a testování zařízení vyvíjené firmou.

  Porotci vyzdvihli půdorysné uspořádání ve tvaru sněhové vločky i dispoziční členění na drobnější objemy se zajímavými průhledy. Ocenili použití vysoce kvalitních přírodních materiálů v interiéru, jednoduché členění fasády budovy s kompozicí velkých skleněných ploch i sadové úpravy v okolí s návazností na stávající zeleň.

Stavba roku v kategorii Stavby občanské vybavenosti

 • Dostavba Piaristické koleje v LitomyšliProjektant: Aleš Burian, Gustav Křivinka; ­spolupráce: Radka NeumanováZhotovitel: PKS stavby a.s. (NEOL – STAV, s.r.o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., SANOSTAV s.r.o., ALBO okna – dveře s.r.o., B & V GIPS s.r.o., Kamenictví a Kamnářství KUBALA, TESAŘI OSÍK s.r.o., Truhlářství Urban, s.r.o., LGI ­PODLAHY s.r.o., MS BETON s.r.o., ­KLIMAMONT ­KOPELENT, s.r.o., Sodoma Perfecta s.r.o.)

  Stavebník: město Litomyšl

  Přístavba Piaristické koleje v Litomyšli je situována do historické proluky před litomyšlským zámkem u vstupu do klášterních zahrad. Na tomto pohledově exponovaném místě je zhotovena částečně zapuštěná dvoupodlažní stavba s malým pavilonem v úrovni podkroví, která vyřešila urbanistické vztahy v území a poskytla Fakultě restaurování Univerzity Pardubice potřebné prostory.

  Porota ocenila navázání soudobé přístavby na významnou barokní stavbu, kde zůstala zachována původní stavební čára i výška stávajících sousedních říms. Dispoziční vazba na stávající budovu je bezkolizní a logická, úpravy respektují původní konstrukce a provedení. Prostory nové fakultní knihovny jsou přehledné se zajímavě řešeným interiérem. Některé použité stavební prvky a detaily provedení jsou výjimečné a umocňují celkový příznivý dojem z celé stavby.

Stavba roku v kategorii Obnova nemovitých kulturních památek

 • Vyhlídka Milada na hradě LichniceNávrh: DESIGN s.r.o. (technická dokumentace CODE spol. s r.o.)Zhotovitel: SOSTAF s.r.o. (NOPO s.r.o.; Truhlářství Novák s.r.o.)

  Stavebník: Mikroregion Železné hory

  Původní vyhlídková terasa byla pro nevyhovující technický stav v roce 1997 odstraněna. Nová vyhlídka je tvořena dřevěným přístupovým schodištěm k vlastní věži vyhlídky. Základ věže tvoří tři ocelové pilíře kotvené do základu. Dva pilíře jsou nosným prvkem vyhlídkových podest, třetí pilíř je vřetenem přístupového točitého schodiště. Konstrukce vyhlídky je samonosná a není spojena se zdivem hradní věže.

  Velikost a umístění vyhlídkové věže se výrazně neprojevuje do hlavního panoramatu hradu a svým tvarem a použitím materiálu je současným vstupem do historického prostředí, který svým pojetím okolí vizuálně nepoškozuje. Porota ocenila smělý přístup zadavatelů a projektantů, který místu opětovně vrátil panoramatický výhled do kraje.

Stavba roku v kategorii Rodinné a bytové domy

 • Rodinný dům Pelinka v ŽamberkuNávrh: Kokeš PartnersZodpovědný projektant: MgA. Přemysl Kokeš

  Projektant dokumentace: atelier ai5,

  vedoucí projektu: Petr Krčál

  Stavebník: Jiří Pelinka

  V těsném kontaktu s historickým centrem Žamberka je ve velmi prudkém svahu umístěno osm parcel pro výstavbu rodinných domů. Rodinný dům Pelinka je prvním z nich. Jedná se o dřevěný hranol konstruovaný z masivního dřeva. Kompozičně a prostorově se dům podobá spíše pavilonu, abstraktnímu kvádru, který levituje, vznáší se nad okolní krajinou a ačkoliv je jednoduchý a nenápadný, dominuje svahu i městu svým architektonickým gestem.Porota ocenila přesvědčivý architektonický výraz domu s využitím atraktivity stavebního místa. Rozměrná prosklená plocha v obytné části rámuje výhled z domu jako ničím nerušený obraz historického centra. Ocenění se dostalo i konstrukčnímu řešení a kvalitě stavebních prací. Stavba sama vytváří náročný vzor pro řešení výhledové okolní zástavby.

Další ocenění v soutěži Stavba roku Pardubického kraje 2017

Cena veřejnosti

 • Obecní kaple se zvonicí Mladoňovice – DeblovProjektant: Ing. arch. Jan Klimeš,Ateliér Zelený dům Pardubice

  Zhotovitel: Jaroslav Blažek, Pavel Gregor, Jiří Bleha, Jaroslav Koblížek, ETNA Praha, Josef Švadlenka, Vítězslav Novák, František Pilař, Jan Brdíčko a syn, František Teplý a syn, Pavel Meduna, OMIS – Martin Kalous, Zvonařská dílna Tomášková Dytrychová a Rostislav Bouchal – BOROKO

  Realizací kaple byla vyřešena mnohaletá otázka, co s dvěma nefunkčními trafostanicemi. Trafostanice na návsi v Deblově byla rekonstruována a dostavěna z cihel ze zbourané trafostanice v Mladoňovicích.

Čestné uznání v kategorii Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství

 • Nová montážní hala TMT spol. s r.o., ChrudimProjektant: Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Pavlík (ATEKO a.s.)Na průmyslové hale porotu zaujala návaznost na stávající průmyslovou zástavbu, elegantní propojení krčkem, osvětlení haly i kovové opláštění čelní části, které vytváří lehký závoj, jenž je současným jazykem na jinak klasickém tvarosloví budovy se sedlovou střechou.

Čestné uznání v kategorii Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství

 • Chrudim obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17Návrh: SUDOP PRAHA a.s.Zhotovitel: „Sdružení Chrudim“, EUROVIA CS, a.s., M - SILNICE a.s., Pražské silniční a vodo­hospodářské stavby, a.s.

  Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR

  Porota ocenila trasu komunikace mimo obytná území města s elegantním řešením estakády přes údolí řeky a železniční trať. Trasa prochází bezkolizně zastavěnou částí města bez zásahu do jejího funkčního propojení.

Obecní kaple se zvonicí Mladoňovice – Deblov vznikla adaptací bývalé trafostanice a získala Cenu veřejnosti v rámci soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2017.

Nová montážní hala TMT spol. s r.o., Chrudim byla oceněna čestným uznáním v rámci soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2017. Porotu zaujala návaznost na stávající průmyslovou zástavbu.