Ing. Radim Dvořák

 • Daňových novinek pro rok 2024 je hodně

  V prosinci 2023 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tento zákon novelizuje více než šedesát různých zákonů. Účinnost většiny ustanovení byla hned 1. ledna 2024, takže pro letošní rok je nutné počítat s některými výraznými změnami v oblasti daní a účetnictví.

 • Daně z příjmů za rok 2022

  I v roce 2022 byly přijaty daňové změny, z nichž některé platí už letos, některé až v roce 2023. V tomto článku jsou popsány nejdůležitější změny pro rok 2022 týkající se nejen daňových zákonů, ale i jiných povinností souvisejících s daněmi.

 • Jaké budou daně v roce 2023?

  V průběhu roku 2022 byly a stále ještě jsou schvalovány novely daňových zákonů, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2023. Největší změna bohužel k dnešnímu dni (polovina listopadu) stále není schválena.

 • Daň z příjmů za rok 2021

  Článek upozorňuje na některé skutečnosti systému zdanění, na které je důležité dát si pozor. Popisuje i nejdůležitější změny pro rok 2021 týkající se nejen daňových zákonů, ale i jiných povinností souvisejících s daněmi.

 • Daně z příjmů za rok 2020

  Z důvodu trvající koronavirové krize máme řadu změn a nových pravidel. Najednou je důležité sledovat nejen to, jaké daňové změny jsou na pořadu dne, ale také jestli vůbec můžeme vykonávat svoji podnikatelskou činnost.

 • Daně v roce 2021? Novelizace ještě probíhá!

  Větší novela, ve které by mělo být obsaženo zrušení tzv. superhrubé mzdy a kde by také měla být snížena sazba daně z příjmů fyzických osob, je plánována na rok 2021. Zatím jsou schváleny změny, které zavádějí možnost paušální daně.

 • Jak zaplatit daně za rok 2019?

  S koncem roku již tradičně přichází čas na článek o změnách v daních. Letos nedochází k výrazným změnám, poslední větší novela zákona o daních z příjmů byla schválena s účinností od 1. dubna 2019. Cílem článku je upozornit na skutečnosti, na něž je důležité si dát pozor, a popsat nejdůležitější změny daňových povinností za rok 2019. Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, ale pouze poukazuje na problémy, se kterými je nutné počítat.

 • Elektronická evidence tržeb v roce 2020

  Od 1. května 2020 se mimo jiné začnou evidovat i tržby ze služeb, včetně projektových činností. Elektronická evidence tržeb by se tedy následně měla vztahovat na všechny oblasti, kde jsou přijímány hotovostní tržby (s určitými výjimkami). V současné době neexistují prováděcí vyhlášky a není proto zcela zřejmé, jak bude vše prakticky probíhat. Na konkrétní náležitosti si bohužel musíme ještě počkat.

 • Jak se mění daň z příjmů za rok 2018

  Pro rok 2018 máme některé nové daňové povinnosti. OSVČ musí počítat se změnou v použití výdajových paušálů. Naopak daně z příjmu zaměstnanců se stále počítají ze superhrubé mzdy a dochází tak k jejímu navýšení ze zákonných 15 % 

 • Jak spočítat daně za rok 2017?

  Nejdůležitější změny pro rok 2017 se týkají nejen daňových zákonů, ale i elektronické evidence tržeb. Článek upozorňuje na některé skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor.