Elektronická evidence tržeb v roce 2020

Od 1. května 2020 se mimo jiné začnou evidovat i tržby ze služeb, včetně projektových činností. Elektronická evidence tržeb by se tedy následně měla vztahovat na všechny oblasti, kde jsou přijímány hotovostní tržby (s určitými výjimkami). V současné době neexistují prováděcí vyhlášky a není proto zcela zřejmé, jak bude vše prakticky probíhat. Na konkrétní náležitosti si bohužel musíme ještě počkat.

Povinnost evidování tržeb platí pro vybrané obory (např. hotely, restaurace, prodej zboží v maloobchodě) již od roku 2016. V roce 2017 měla začít povinnost platit i pro další obory (včetně služeb), ale na základě nálezu Ústavního soudu byla část zákona zrušena a zahájení evidence tržeb pro ostatní obory bylo pozastaveno.

Protože Ministerstvo financí neustále považuje evidenci tržeb za jeden z hlavních úkolů vedoucích ke správnému výběru daní, začala být v průběhu roku 2018 schvalována novela, na základě které by již dříve plánované obory činností (včetně služeb) začaly tržby evidovat také.

V září roku 2019 byla po dlouhých peripetiích schválena Poslaneckou sněmovnou novela zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.). Příští rok, po nabytí účinnosti, nás v souvislosti s touto novelou čekají nové povinnosti.

Nakonec, po schválení Poslaneckou sněmovnou, po vrácení zákona Senátem, po opětovném schválení Poslaneckou sněmovnou a podpisu zákona prezidentem byla novela zákona vyhlášena 9. října 2019.

EET pro projektové činnosti od 1. května 2020

K náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb dojde s účinností k 1. květnu 2020. K tomuto datu se mimo jiné začnou evidovat i tržby ze služeb, včetně projektových činností. Elektronická evidence tržeb by se tedy následně měla vztahovat na všechny oblasti, kde jsou přijímány hotovostní tržby (s určitými výjimkami). Současně bude v zákoně při splnění určitých podmínek možnost evidence tržeb v tzv. zvláštním režimu, kdy nebude nutná pokladna, tiskárna, ani stálé připojení k internetu.

Součástí novely je i novela zákona o DPH, kdy by v termínu účinnosti zákona (tj. od 1. května 2020) mělo dojít také ke snížení sazby DPH u stravovacích služeb, vodného, stočného, některých vybraných služeb (kadeřnictví, opravy obuvi), ale také např. u prodeje točeného piva.

Protože účinnost zákona je zavedena až v průběhu příštího roku, připravuje Ministerstvo financí informační kampaň a současně by k tomuto zákonu měly být vydány i prováděcí vyhlášky. Je také možné, že skupina poslanců podá další ústavní stížnost a Ústavní soud se opět bude muset celou problematikou zabývat.

Závěrem lze uvést, že povinnost evidovat tržby je schválena, ale protože účinnost zákona bude až k 1. květnu 2020, není v současné době (v době neexistence prováděcích vyhlášek) zcela zřejmé, jak bude vše prakticky probíhat. Je tedy jasné, že k evidenci tržeb dojde (i když je zde možná další ústavní stížnost), ale na konkrétní náležitosti si bohužel musíme ještě počkat. Doporučuji tedy sledovat další čísla tohoto časopisu, případně oficiální internetovou stránku k této problematice www.etrzby.cz.