Profesní informační systém ČKAIT

Novinky

  • Portál ÚÚR – stanoviska a metodiky, metodické příručky
  • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí (metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky – MMR)

Aktualizace

  • TP 1.6 Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb
  • TP 1.7 Požární bezpečnost jednoduchých staveb
  • TP 1.8.3 Stavební akustika
  • MP 9.1 Inženýrská činnost
  • MP 9.4 Inženýrská činnost u technologických staveb

 Právní předpisy

Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.

 Přístup do systému

Systém PROFESIS je přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem a studijních materiálů. Přístup k neveřejným dokumentům a tisk pomůcek ve formátu PDF je umožněn po přihlášení. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), o HESLO je možné požádat e-mailem. Kompletní nabídka služeb je pro členy ČKAIT zdarma. Kontakt pro návrhy, připomínky, dotazy a žádosti o heslo: profesis@ckait.cz.