Veletrhy a akce s účastí ČKAIT – únor 2020

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve autorizované osoby na významné odborné stavební veletrhy v Praze i Brně. V rámci veletrhů organizuje ČKAIT také tradiční Stavební poradenské centrum, které nabízí návštěvníkům veletrhu bezplatné konzultace, informace o činnosti Komory a procesu autorizace. Dále nabízí prodej odborné literatury.

Střechy Praha 2020 – Fórum dřevěných konstrukcí / Praha 6. až 8.2.2020 /
Již tradičně pořádá ČKAIT v rámci doprovodného programu veletrhu Střechy Praha konferenci Fórum dřevěných konstrukcí, v roce 2020 s podtitulem Provětrávané vzduchové mezery obvodových plášťů a střech. Veletrh Střechy Praha se koná v termínu 6. – 8. 2. 2020 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech, Fórum dřevěných konstrukcí v pátek 7. 2. 2020. V rámci veletrhu organizuje ČKAIT také tradiční Stavební poradenské centrum, které nabízí návštěvníkům veletrhu bezplatné konzultace, informace o činnosti Komory a procesu autorizace. Dále nabízí prodej odborné literatury.

Památky – Muzea – Řemesla 2020 / Praha 13. až 16.2.2020 /
Veletrhu Památky se ČKAIT účastní pouze jako vystavovatel. Na stánku nabízí informace o činnosti Komory a prodej odborné literatury. Veletrh se koná v termínu 13. – 16. 2. 2020 nově na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.

Stavební veletrh / Brno 26. až 28.2.2020 /
V rámci Stavebního veletrhu Brno, který se koná v termínu 26. – 28. 2. 2020, organizuje ČKAIT také tradiční Stavební poradenské centrum se službami podobnými, jako je tomu u veletrhu Střechy Praha. Mimo klasickou nabídku služeb, pořádá ČKAIT na stánku poradenství krátké přednášky na vybraná témata. Hlavním tématem Stavebního veletrhu Brno 2020 bude Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. Zaměří se na témata: zelené střechy a fasády, topení a chlazení, větrání a stínění nebo osvětlení a akustika.