Ing. Jaroslav Urban

  • Stavbyvedoucí a kontroly staveb – zkušenosti z Liberce

    Je až zarážející zjevná absence systematické kontroly působení skutečných, tedy autorizovaných, stavbyvedoucích na všech stavbách, kde je zákonem vyžadována. Přitom je obvykle na první pohled patrné, na které stavbě stavbyvedoucí skutečně působí a na které nikoliv nebo jen „papírově“.

  • Zkušenosti stavebního úřadu v Liberci

    Začal třetí rok intenzivní terénní práce a permanentní informační kampaně libereckého stavebního úřadu. Jeho činnost se značně liší od praxe běžné na ostatních stavebních úřadech. Nezabývá se jen sousedskými spory, ale aktivně dohlíží na kvalitu a bezpečnost realizovaných staveb.

  • Stavebně bezpečnostní akce Kryštof v Liberci

    Přesně jako Marťan či jiné zjevení z jiného světa jsem se cítil jako pracovník stavebního úřadu při kontaktu se stavebníky a staviteli rozestavěných rodinných domů ve správním obvodu libereckého stavebního úřadu.