Zkušenosti stavebního úřadu v Liberci

Začal třetí rok intenzivní terénní práce a permanentní informační kampaně libereckého stavebního úřadu. Jeho činnost se značně liší od praxe běžné na ostatních stavebních úřadech. Nezabývá se jen sousedskými spory, ale aktivně dohlíží na kvalitu a bezpečnost realizovaných staveb.

Na oficiálních webových stránkách Magistrátu města Liberec, odboru stavebního úřadu – www.liberec.cz/osu/ – naleznete pod odkazem STAVEBNÍ ÚŘAD RADÍ A INFORMUJE všechny základní informace včetně milníků naší cesty. Proč „naší“ cesty? Protože se podstatně liší od cest drtivé většiny stavebních úřadů v ČR, a to bez nadsázky. Zásadní odlišnost spočívá v tom, že jsme přestali čekat za stolem, až nás někdo upozorní, že v našem území není všechno podle pravidel stavebního práva, a vyrazili jsme do terénu preventivně kontrolovat, zda stavebníci a zejména dodavatelé staveb a stavbyvedoucí plní své povinnosti při výstavbě. Lakonicky řečeno jsme se přestali zabývat jen převážně sousedskými spory, ale fakticky se začali intenzivně zabývat reálnou bezpečností staveb.

Pravidla jako pro silniční provoz

Na této cestě jsme se zblízka seznámili s příčinami četných pochybení, respektive přestupků proti stavebnímu zákonu. Pokud byste podlehli mediálním obrazům porušitelů stavebního zákona, museli byste dospět k závěru, že naše republika je po okraj plná lumpů a arogantních sobců. Naše zkušenost taková ale není. Významně převážná většina pachatelů přestupků proti stavebnímu zákonu jsou slušní lidé, zejména pak stavebníci drobných staveb a rodinných domů. Těmto lidem se nikdo neobtěžoval vysvětlit základní principy stavebního práva. Subjekty mající vztah k výstavbě, počínaje projektanty přes stavební úřady po ministerstva a katastrální úřady a pohříchu i média, neposkytují kvalitní zpětnou vazbu a nepřispívají ke zvýšení obecného povědomí o stavebním zákonu. Jako řadový příjemce informací si dovoluji tvrdit, že pokud by v oblasti stavebního práva byla tato zpětná vazba na stejné úrovni jako u předpisů silničního provozu, byla by situace ve stavebnictví výrazně lepší. Smyslem našich aktivit však v žádném případě není nalézt a pranýřovat chyby těch druhých. Proto se snažíme naše zkušenosti předat i našim kolegům na odboru stavebního úřadu, potažmo v rámci služebního styku všem pracovníkům magistrátu.

Stavební povolení je jen začátek

Jak se výsledky našich aktivit projevily v běžné činnosti stavebního úřadu? Může to zavánět Murphyho zákony, ale stvořili jsme formuláře. Jde totiž o to, že všichni trpí scestnou představou, že pokud dostanou papír se slovy STAVEBNÍ POVOLENÍ, už mohou vše. Podporuje to i fakt, že doposud museli žadatelé vyplňovat různé formuláře. (Vyhláška dnes obsahuje 16 variant podání žádosti o povolení stavby. Teprve od poslední novely stavebního zákona platné od 1. ledna 2018 máme skutečně tři zásadní skupiny staveb – zjednodušeně budovy, silnice a vodní díla). Tedy měli důležitou povinnost úředně komunikovat povinnými formuláři. To, že po obdržení povolení jim nastávají skutečné povinnosti komunikovat se stavebním úřadem, jejichž neplnění je přestupkem pod pokutou, jim žádné povinné formuláře nenapoví, neb neexistují.

Proto jsme formuláře pro tyto povinnosti nejen vytvořili (s podrobnými návody na zadní straně), ale navíc je od listopadu 2019 přikládáme ke každému vydanému povolení. To, že jsou dostupné na úřadě i webu, považujeme za samozřejmost. Toto považujeme za skutečnou prevenci, protože informovaní slušní lidé přestupky prostě nedělají.

Vstup na staveniště

Ale to není vše. Stavebníci rodinných domů dostávají „dárkové balení“ stavebního povolení – složku, v níž jsou nejen naše nové formuláře, ale i plastová tabulka VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN, desatero stavebníka a informační newsletter. A proč to dárkové balení? Protože jsme se setkali s případy, kdy zmocněnci stavebníků volně přikládané informace stavebníkům nepředali a v podstatě místo užitečného inženýringu vytvořili informační špunt mezi stavebníkem a stavebním úřadem a tím zvýšili riziko spáchání přestupků stavebníků i jejich dodavatelů, a to jen díky jejich čiré nevědomosti.

Ani rekodifikace to neřeší

A co tohle všechno má společného s rekodifikací stavebního práva? Hodně. Rekodifikace má zjednodušit procesy povolení stavby (kolikrát jsme to již slyšeli?), ale podle doposud známých textů návrhů nového stavebního zákona se nic podstatného nemá změnit v povinnostech po vydání povolení s výjimkou podstatného zpřísnění vůči stavebníkům, které se zcela nenápadně skrývá za slovy: … je-li stavba prováděna svépomocí, je stavebník zhotovitelem. O tom ale někdy příště.

Každopádně pokud budou stavebníci respektovat naše současné postupy a doporučení, příchod nového zákona je negativně nepřekvapí. Jenom pozitivně, pokud skutečně dostanou povolení dříve. Ale toho se nebojím, protože i dnes, ve třetím roce aktivních kontrol stavenišť provázených informační kampaní, si s kolegy z oddělení stále občas připadáme při kontrole stavby jako Marťané.