Marie Báčová – 80 let

Marie Báčová – 80 let

Narodila se v roce 1941 v obci Jedlov na Jihlavsku. Oblasti stavebnictví se úspěšně věnuje již od mládí. V Komoře začala pracovat v roce 1998, kde se po krátké době stala ředitelkou nově založeného Informačního centra ČKAIT, s.r.o. Rozvoji a stabilizaci společnosti se intenzivně věnovala deset let. Pod jejím vedením společnost získala pevné základy, z nichž čerpá dodnes. V roce 2009 přešla Marie Báčová zpět do Komory, kde se díky svým znalostem, zkušenostem a kontaktům stala poradkyní Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT, a pokračuje na této pozici i pro současného předsedu Ing. Roberta Špalka

Je aktivní členkou Rady pro podporu rozvoje profese, Komise CŽV, Komise BIM, Technické komise, profesního aktivu Energetické auditorství. Významná byla její činnost v oblasti celoživotního vzdělávání při zavádění Eurokódů a uplatňování energetických programů. Aktivně se zapojila do přípravy rekodifikace veřejného stavebního práva. Marie Báčová má také velký podíl na vzniku poradenských center Komory. Její rady a zkušenosti, publikační činnost v komorových časopisech a aktivní účast v jejich redakčních radách pomáhají zviditelňovat ČKAIT u široké veřejnosti. Při jednáních oceňujeme její brilantní formulace, věcnou diskusi a důslednost při uplatňování připomínek. Oslavenkyni k jejímu výročí gratulujeme a děkujeme za vykonanou práci pro naši Komoru.