Osobnosti

 • prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA † 78 let

  Věnujte, prosím, i v adventním čase vzpomínku na vzácného člověka, ctěnou autoritu v řadě oborů, drahého kolegu a samozřejmě i manžela, tatínka a dědečka, profesora, inženýra Aloise Maternu, kandidáta věd a MBA (22. května 1945 – 27. listopadu 2023).

 • Ing. Drahomír Ježek † 69 let

  V polovině srpna 2023 nás navždy opustil čestný člověk, výborný spolupracovník a dlouholetý aktivní člen Komory. Od roku 2009 působil jako člen výboru a místopředseda OK ČKAIT Pardubice.

 • 80 let – Ing. Václav Mach – zakládající člen a první předseda ČKAIT

  V červnu oslavil 80. narozeniny Ing. Václav Mach autorizovaný v oborech Mosty a inženýrské konstrukce, Statika a dynamika staveb a Geotechnika. Je čestným členem a čestným předsedou ČKAIT. Jeho členské číslo je 0000001. Je vůbec prvním, tedy zakládajícím členem ČKAIT a současně jejím prvním předsedou v letech 1992–2008.

 • 80 let – Ing. arch. Zdena Umlášková – odbornice na stavební právo

  V květnu oslavila životní jubileum Ing. arch. Zdena Umlášková, čestná členka ČKAIT. Narodila se v Brně, a zde také celoživotně profesně působila. Absolvovala VUT v Brně směr Architektura a pozemní stavitelství, studijní obor Architektura a stavba měst. V postgraduálním studiu (1985–87) se zaměřila na ekonomiku a řízení stavebnictví. Koncem roku 1992 se stala jednou z prvních autorizovaných inženýrek v oboru Pozemní stavby. Její členské číslo ČKAIT je 1000034.

 • 75 let – Ing. Jindřich Pater – dlouholetý místopředseda ČKAIT

  V březnu oslavil životní jubileum náš milý kolega Jindra Pater, vždy velmi aktivní v práci pro Komoru. Vystudoval SPŠ strojní Opava a Fakultu strojní ČVUT v Praze. V letech 1972 až 2000 pracoval ve firmě VÍTKOVICE, a.s., Ostrava na různých pozicích jako projektant, HIP, vedoucí projekce a ředitel divize ENGINEERING. Mezi lety 2000 až 2010 působil ve vedení společností FERRAM, a.s. Opava, KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a BYTOSTAV Poruba, a.s.

 • 75 let – Ing. Svatopluk Bijok – dlouholetý předseda oblastního výboru ČKAIT Ostrava

  Významné životní jubileum letos oslavil Ing. Svatopluk Bijok (ČKAIT 1100002, MIK) čestný člen ČKAIT, mimořádný odborník v oboru Mosty a inženýrské konstrukce a také úspěšný podnikatel ve stavebnictví. I při řízení firmy se věnoval odborné profesi projektanta mostů a své zkušenosti předával studentům a mladým absolventům. Prosazoval inovativní postupy a řešení, je autorem užitného vzoru.

 • 75 let – Ing. Karel Vaverka – člen Představenstva ČKAIT a předseda oblasti Jihlava

  Dne 1. února letošního roku oslavil 75. narozeniny Ing. Karel Vaverka, autorizovaný inspektor a autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Pozemní stavby a Energetické auditorství. Ing. Vaverka je od roku 2011 členem Představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • Ing. Michael Balík, CSc.
  80 let

  Odborník na odvlhčování pozemních staveb i na obnovu památek nejen v ČR. Stojí například za rekonstrukcí Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru.

 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
  85 let

  Přední odborník na tepelně technické vlastnosti staveb má životní motto: Pro kvalitní výkon profese je nutné brát svou odbornou činnost nejen jako zdroj výdělku, ale hlavně jako činnost přinášející radost a uspokojení z vykonávané práce.

 • Ing. Bohumil Pech †87 let

  Ve věku nedožitých 88 let zemřel jeden z čestných členů ČKAIT a první předseda oblastní kanceláře Liberec (1992–2004).

 • Ing. Josef Mach † 98 let

  Dne 6. října 2022 zemřel ve věku 98 let Ing. Josef Mach, vynikající silniční inženýr, jeden ze zakládajících členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. † 88 let

  Dne 3. 8. 2022 zemřel ve věku 88 let vysokoškolský pedagog, uznávaná autorita v oborech Urbanismus a Městské inženýrství a čestný člen ČKAIT prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. Narodil se 26. 7. 1934 v Bohumíně, kde vystudoval gymnázium, a ostravskému regionu zůstal celý život věrný. V počátcích svého profesionálního života se věnoval oblasti investorsko-inženýrských činností. Následně, během působení v ostravském Výzkumném ústavu rozvoje obl
 • Ing. Vratislav Šteiner

  † 80 (1941–2022) Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, odešel dne 26. února 2022 ve věku nedožitých 81 let.

 • doc. Ing. Karel Papež, CSc.

  † 82 (1939–2022) Ve věku 82 let zemřel po krátké nemoci doc. Ing. Karel Papež, CSc. Svůj odborný život spojil s rozvojem a výukou oboru technická zařízení budov, byl autorizovaným inženýrem pro obory technika prostředí staveb, technologická zařízení staveb a energetické auditorství.

 • Ing. Tomáš Chromý

  80 let (* 9. 10. 1941 České Budějovice)
  Výbor oblasti ČKAIT České Budějovice děkuje Ing. Chromému za práci pro oblast a do dalších let mu přeje bohatou snůšku medu a pevné zdraví.

 • Ing. Miroslav Čermák

  80 let (* 14. června 1941, Šlapanice)

  Blahopřejeme k jubileu. Miroslav Čermák je odborník na pozemní stavitelství, který se mimořádně se zasloužil o rozvoj regionální sekce Morava.

 • doc. Ing. Jan Masopust, CSc. – 75 let

  Narodil se 29. ledna 1946 ve Dvoře Králové nad Labem. V rodném kraji začal své dlouholeté angažmá u firmy Geoindustria a v Podkrkonoší má i svou oblíbenou chatu. Kdo se s ním setkal, odnáší si nevšední zážitek s člověkem hluboce zapojeným do tvůrčí práce a milujícím své povolání. Svou cestu si však usilovně odpracoval. Vyrůstal v době, kdy jeho rodinné prostředí nebylo na seznamu zvýhodněných a dostat se ke vzdělání nebylo samozřejmé. Byl však
 • Ing. Vratislav Baum – 90 let

  Ing. Vratislav Baum v roce 1955 krátce po dokončení Vysoké školy inženýrského stavitelství nastoupil do Státního ústavu dopravního projektování v Praze – mostní oddělení, kde začal svou profesionální dráhu. V roce 1958 se z rodinných důvodů přestěhoval do Karlových Varů, kde pracoval jako mostní inspektor u krajského a později okresního národního výboru, posléze u Českých státních silnic v projektovém oddělení. V květnu 1968 stál u zrodu projektov
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – 75 let

  se narodil v březnu 1946 v Chebu. Technické vzdělání získal na Střední průmyslové škole jaderné techniky v Praze a posléze na Fakultě strojní ČVUT v Praze v oboru energetické stroje, zaměření parní kotle. Profesní život prof. Hrdličky je spojen především s oborem energetiky. Po absolvování ČVUT pracoval sedm let v národním podniku Strojtex Dvůr Králové. Jeho druhým zaměstnavatelem se od roku 1976 stala Fakulta strojní ČVUT v Praze, kde v oboru energetiky ak
 • Marie Báčová – 80 let

  Narodila se v roce 1941 v obci Jedlov na Jihlavsku. Oblasti stavebnictví se úspěšně věnuje již od mládí. V Komoře začala pracovat v roce 1998, kde se po krátké době stala ředitelkou nově založeného Informačního centra ČKAIT, s.r.o. Rozvoji a stabilizaci společnosti se intenzivně věnovala deset let. Pod jejím vedením společnost získala pevné základy, z nichž čerpá dodnes. V roce 2009 přešla Marie Báčová zpět do Komory, kde se díky svým znalostem, zkušenos
 • prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c. mult. – 80 let

  oslavil 11. dubna 2021 významné životní jubileum. Patří mezi přední významné odborníky v oblasti teorie a kon­strukce pozemních staveb jak doma, tak i v zahraničí. Je uznávanou osobností v oblasti vysokoškolského vzdělávání stavebního inženýrství. Byl jedním ze zakládajících členů ČKAIT, mnoho let působil v jejím představenstvu. Nyní je čestným členem ČKAIT a členem Inženýrské akademie ČR. S jeho jménem je spojena řada význam­ných změn na Faku
 • Ing. František Bostl (†81)

  Zemřel po krátké nemoci 9. února 2021 v nedožitých 82 letech. V roce 1957 po absolvování Vyšší průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích nastoupil na stavební úřad v Trhových Svinech. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval v roce 1968 Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právn
 • doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (†74)

  prožil doslova většinu života ve spojení s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Nejprve jako student (od roku 1965), poté jako odborný asistent (od roku 1970) a nakonec jako docent (od roku 2007). Svůj odchod do důchodu ke konci února tohoto roku přežil jen o pár dní, zemřel v nedožitých 75 letech. Docent Kulhánek byl uznávaným odborníkem v oboru konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na stavebně fyzikální problematiku budov, významným pedagogem a propagátorem obor
 • Ing. Vratislav Šteiner – 80 let

  Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, 18. března 2021 oslaví neuvěřitelných 80 let.

 • Ing. František Hladík – 75 let

  se narodil 28. ledna 1946 v Českých Budějovicích. Kdo ho nezná, tak by mu těch 75 let nikdy nehádal. I dnes si rád zahraje tenis a ani další sporty mu nejsou cizí. V Představenstvu ČKAIT je pověstný svým přehledem v zákonech, ale to neznamená, že by byl suchar bez humoru. Večer strávený s Františkem Hladíkem rozhodně není nudný.

 • Ing. Jaroslav Karásek (†91)

  nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

 • Jubileum 80 let - Ing. Jiří Skyva

  Projektant ocelových konstrukcí a zakládající člen ČSSI a ČKAIT je brněnský rodák. Po ukončení studia na Vysoké škole technické v Brně pracoval pro mostárnu v Hustopečích a v Průmyslových stavbách v Brně. V roce 1991 založil projektovou firmu IK Skyva s.r.o., dosud je ve firmě jednatelem a vedoucím projektů. Firma zpracovala pozoruhodný objem projektových a výrobních dokumentací, z nichž si zaslouží vyjmenovat ocelové konstrukce pro jadernou elektr
 • Jubileum 80 let - Ing. Karel Kocina

  Soudní znalec a odborník na stavební hmoty a pozemní stavby se narodil v Trhových Svinech. Ve Volyni absolvoval Střední průmyslovou školu, obor technické zařízení budov. Následovala Fakulta pozemního stavitelství a architektury v Praze a postgraduální studium ekonomiky. Jeho první zaměstnání bylo v Železniční průmyslové výrobě, závod Nové Hrady, kde začínal jako mistr a končil ve funkci ředitele. V roce 1971 nastoupil do Okresního stavebního podniku
 • Jubileum 80 let - Ing. arch. Vladimír Klajmon

  Uznávaný urbanista a úspěšný podnikatel je rodák ze Znojma. Je zakládajícím členem ČSSI, stavovské inženýrské organizace, která v době politického útlaku představovala ostrůvek svobody pro technickou inteligenci. V naší době, kdy nové výzvy a obtíže vedou k zapomínání na zlé období diktatury, je vhodné připomenout dnes již historické skutečnosti a ocenit naše představitele, kteří měli zásluhu na obnově činnosti. ČSSI byla vyhledávanou organi
 • Nekrolog – Ing. Michal Hrubý (†84)

  Měl jsem čest spolupracovat s ním jednak v ČKAIT, kde jsme byli od roku 1998 řadu let kolegy v dozorčí radě, a jednak v profesní oblasti, kde jsme se oba dříve zabývali statickou stránkou navrhování panelových domů. V Dozorčí radě ČKAIT pracoval dlouhá léta, dvě funkční období zastával funkci předsedy. Vynikal odborným profesním nadhledem při řešení stížností podaných k dozorčí radě a zejména klidem při rozhodování ve vypjatějších debatác