75 let – Ing. Jindřich Pater – dlouholetý místopředseda ČKAIT

75 let – Ing. Jindřich Pater – dlouholetý místopředseda ČKAIT

V březnu oslavil životní jubileum náš milý kolega Jindra Pater, vždy velmi aktivní v práci pro Komoru. Vystudoval SPŠ strojní Opava a Fakultu strojní ČVUT v Praze. V letech 1972 až 2000 pracoval ve firmě VÍTKOVICE, a.s., Ostrava na různých pozicích jako projektant, HIP, vedoucí projekce a ředitel divize ENGINEERING. Mezi lety 2000 až 2010 působil ve vedení společností FERRAM, a.s. Opava, KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a BYTOSTAV Poruba, a.s.

Byl členem vědeckých rad na VŠB-TU Ostrava (Fakulta strojní, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství), členem redakční rady „Sborníku vědeckých prací – řada stavební“, vydávaného Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava, a členem hodnotitelské poroty Stavba roku Moravskoslezského kraje. V roce 2019 se stal držitelem titulu Osobnost stavebnictví Moravskoslezského kraje. Je členem VIZE BOZP na staveništi Brno pracující pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), členem pracovní skupiny MPSV ČR pro BOZP, České společnosti stavebních koordinátorů (ČSSK), v pracovní skupině PS č. 1 při Radě vlády pro stavebnictví vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Od roku 1992 je autorizovaným inženýrem v oborech Technologická zařízení staveb (TZS), Technika prostředí staveb (TPS) a Energetické auditorství (EA). Patří mezi spoluzakladatele ČKAIT – v roce 1990 se stal členem ustavujícího výboru ČKAIT. Od roku 1992 až dosud je místopředsedou Představenstva ČKAIT. Významně se zasloužil o založení profesních aktivů. Od roku 2014 je předsedou Ediční rady a Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT – PROFESIS a autorem mnoha metodických pomůcek ČKAIT PROFESIS. Je také členem Komise CŽV ČKAIT. Od roku 2011 působí v redakční radě odborného časopisu Z+i.

Jménem celé Komory, ostravské oblasti i všech kolegů Ti do dalších let přeji pevné zdraví, naplnění v profesním životě, radost a spokojenost v soukromém životě. Děkujeme Ti za vše, co děláš pro Komoru, i za Tvůj aktivní přístup a vždy vstřícné a milé chování!