Zkušenosti z realizace modulárních dřevostaveb v malé stavební firmě

Autojeřáb umisťuje modulární dřevostavbu na pozemek. <em>Foto: autor</em>
Autojeřáb umisťuje modulární dřevostavbu na pozemek. Foto: autor

Problémy stavebnictví dneška a zítřka? Nedostatek odborných pracovních sil. Tlak na cenu ze strany stavebníka ve většině případů neumožňuje zejména malým stavebním firmám ohodnotit pracovníky. Podobně jako mnohé výrobní závody musí hledat cestu zvýšením produktivity. Modulární výstavba může být jednou z cest.

Móda mobilního bydlení, tedy obydlí umožňujícího transport z místa na místo, začala již ve 20. století v USA, a to především kvůli nutnosti často cestovat za prací. V průběhu vývoje se z karavanů a mobilheimů stávaly tří i vícepokojové mobilní domy. V Evropě se mobilní bydlení více rozšířilo až během posledních let. Postupný vývoj v ČR kráčel od buněk pro zařízení staveniště přes různé úpravy kontejnerů nebo vysloužilých mobilheimů až po kvalitní modulární dřevostavby.

O modulárních domech s ocelovou konstrukcí bylo již napsáno mnoho. Jejich konstrukce do dnešního dne nezaznamenala podstatné změny. Jsou používány desítky let staticky ověřené konstrukce doplněné novými izolačními materiály, úpravami povrchů a technologickými zařízeními.

Perfektní příprava a přesná dokumentace je nutností

Jako dlouholetí výrobci a realizátoři energeticky úsporných a pasivních dřevostaveb se s vámi v tomto článku podělíme o naše více než desetileté zkušenosti z realizace modulárních dřevostaveb v malé firmě. Představíme výhody i nevýhody modulární výstavby. Nutno dodat, že ne všechny naše počáteční pokusy byly úspěšné. Protože se dlouhodobě zabýváme lehkým skeletem, šli jsme cestou modulů z lehkého skeletu. Vývoj je pozvolný. Momentálně převažuje v ČR poptávka po jednopodlažních modulech. Možná je to vlivem krize bytového stavebnictví a důsledkem drahých hypoték. Ale objevují se již vlaštovky dvoupodlažních domů, většinou energeticky úsporných nebo pasivních. Modulární dům nemusí být jen krabice s rovnou střechou. I když pro tepelnou pohodu v letních vedrech je rovná zelená střecha, která chladí dům bez dalších nákladů na placené energie, výhodou. Níže uvedený výběr z několika realizací, ale i zvýšená poptávka v době krize dokazují, že modulární stavby, ať nízkoenergetické, nebo pasivní, jsou cestou pro moderní stavebnictví. Pro kvalitní modulární stavbu je ovšem vždy nutná perfektní příprava a přesná výrobní dokumentace.

Stavební povolení ano nebo ne?

Modulární dům je výrobek plnící funkci stavby, kde v průběhu výroby důsledně dodržujeme certifikační proces s průběžnou kontrolou kvality a na výrobu používáme jen kvalitní certifikované materiály. Pro každý modul se připravuje samostatná výrobní dokumentace s kontrolou statiky, požárních, tepelných a ekologických vlastností jednotlivých materiálů. Při vstřícném přístupu stavebního úřadu využíváme § 103 a 95 současného stavebního zákona, tj. zjednodušený systém povolování záměru cestou „územního souhlasu“.

Mezi pracovníky na stavebních úřadech je ale mnoho takových, kteří zastávají názor, že kontrola modulární stavby není v průběhu certifikace a následných dohledových kontrol dostatečně prověřená, a požadují klasické stavební řízení. Pravdou je však opak. Při certifikaci jsme povinni předložit podstatně více dokumentů k zabudovaným materiálům než v průběhu stavebního řízení. A orgán dozoru si může při kontrole vyžádat dodací listy zpětně.

Modulární dům se může měnit podle potřeb stavebníka

Konstrukční systém modulárního domu je tvořen jednotlivými prefabrikovanými buňkami – moduly. Rozměrově unifikované moduly je možné sestavit a smontovat, čímž se vytvoří požadovaná velikost a tvar domu. Modulární dům může být tvořen jedním či několika moduly v závislosti na přání a potřebách stavebníka. Úsporný modulární dům je kvalitní dřevostavba, která může být energeticky úsporná, či dokonce pasivní, a může vzhledově odpovídat klasickému domu s fasádou a šikmou střechou. Přiznaná dřevěná fasáda však nezapře původ domu jako ekologické dřevostavby. Kompaktní celek obálky domu mohou tvořit ekologické materiály jako dřevo, konopí apod. Fyzikální vlastnosti konstrukce běžně zlepšuje také foukaná celulóza, která formou izolace stěny a střechy chrání nejen před chladem, ale i před letními vedry. Ale to jsou obecně známé atributy dřevostaveb.

Modulární dům je cenově dostupnější

Současná situace dostupnosti bydlení na běžném trhu je poměrně tristní: v Praze na nový byt vloni nestačilo již ani 17 průměrných hrubých ročních platů. V rámci ČR je to o něco lepší, ale ani zde se nedosahuje Baťova standardu kdysi platného ve Zlíně (viz minulé vydání Z+i ČKAIT 2/2023). Podpora rozšiřování dřevostaveb a modulárních systémů výstavby by mohla nejen zlepšit finanční dostupnost bydlení, ale také garantovat energeticky úsporný nebo rovnou pasivní standard. Modulární dřevostavby splňují požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám.

Měli bychom překonat myšlenku, že tyto domy jsou vhodné jen jako nouzové ubytování. Právě modulární dřevostavby se ukázaly jako jedna z cenově nejpřijatelnějších variant rychlé a kvalitní obnovy bydlení. Rozdíl je patrný na první pohled: přepočtené průměrné stavební náklady na realizaci modulárních domů standardního vybavení a konstrukční charakteristiky činí zhruba 35 000 až 50 000 Kč za m² čisté užitkové plochy. Konečná celková cena je otázkou energetického standardu modulární stavby a dalších souvisejících nákladů, jako je například cena pozemku, napojení na infrastrukturu a podobně. Pokud vezmeme v potaz dvoupokojový nízkoenergetický modulový domek se zastavěnou plochou 54 m² (čistá užitná plocha 42 m²), vychází prodejní cena na cca 2 miliony korun. Čtyřpokojová varianta ve standardním modulu 8 × 13 metrů s užitnou plochou 84 m² vychází jako pasiv, tzv. na klíč včetně založení, dovozu a instalace, na něco málo přes 4 miliony korun. Jde o daleko dostupnější poměr, než jaký nabízí standardní rezidenční trh.

Cena modulárního domu 2+kk na klíč včetně dopravy, montáže a 15 % DPH

 • Nízkoenergetický modulární dům, zastavěná plocha 52 m² (čistá užitná plocha 42 m²) = 2 005 000 Kč
 • Pasivní modulární dům, zastavěná plocha 84 m² = 4 155 000 Kč

Energetická nenáročnost modulárních dřevostaveb

Modulární dřevostavby lze vybavit rekuperací, fotovoltaickými panely pro ohřev teplé vody, stejnosměrnou jednotkou tepelného čerpadla vzduch/vzduch a bivalenčními přímotopy. Z měření spotřeby energií domu osazeného výše uvedeným systémem činila za rok 2022 spotřeba elektrické energie 5 500 kWh. V měřeném domě s půdorysem cca 102 m² přitom žili dva senioři, kteří si denně vařili. Vnitřní teplota dosahovala v zimě 21 °C, v létě max. 25 °C.

Rychlost realizace i různorodé využití

Montáž dvou energeticky úsporných modulů – dům 8 × 13 m – je přitom velmi rychlá. Trvá jeden den v případě lištovaného spoje modulů v interiéru nebo tři dny v případě spoje prostřednictvím sádrokartonových konstrukcí a následném vymalování (montáž se prodlužuje z důvodů technologických přestávek – vysychání spojů sádrokartonů).

Využití modulárních dřevostaveb může být velmi různorodé. Mohou sloužit jako rodinné a rekreační domy, přístavby a nástavby bytových domů, školy, domy pro seniory, komerční objekty, atypické projekty i jako developerské projekty.

Mezi výhody modulárních dřevostaveb patří zejména:

 • Zkrácená doba realizace;
 • Kontrola kvality ve výrobě, nižší potřeba kvalifikovaných dělníků;
 • Omezení prací na staveništi, nižší potřeba kvalifikovaných dělníků;
 • Zlepšení podmínek v okolí stavby;
 • Snížení prašnosti a emisí nákladní dopravy;
 • Snížení hluku v místě stavby;
 • Rychlost výstavby v místě stavby v hodinách, max. dnech;
 • Možnost rozšíření kdykoliv v budoucnu přístavbami nebo nástavbami;
 • Nízké provozní náklady;
 • Možnost následné demontáže a osazení modulu na jiné místo.

Mezi nevýhody modulárních dřevostaveb patří zejména:

 • Nutnost přístupu ke stavbě těžkou technikou (autojeřáb s nosností 60–100 t a nadrozměrná doprava velikosti modulu);
 • Statika – je navíc nutno počítat i s namáháním tahem při nakládce a montáži modulu.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.