Zmírnění hygienických limitů hluku od 1. července 2023

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které platí od 1. ledna 2023 a je účinné od 1. července 2023, mění hlukové hygienické limity poměrně zásadním způsobem. Současně upouští od dělení pozemních komunikací do kategorie I. až III. třídy, přičemž hygienické limity hluku budou platit pro všechny druhy pozemních komunikací bez rozdílu. Stírá se i rozdíl mezi limity hluku uvnitř a vně ochranného pásma dráhy.

Po nabytí účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, investoři nebudou muset tolik řešit snížení hlukové zátěže v rámci rekonstrukcí komunikací. Svaz měst a obcí ČR se proti tomu ohrazuje a žádá odložení účinnosti.

Dne 12. června 2023 se ve věci pod záštitou místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové koná kulatý stůl v Senátu PČR. Cílem je odložit účinnost této novely nařízení vlády č. 271/2011 Sb. a pokusit se v průběhu této doby ještě apelovat na vládu ČR, aby takto zásadní zhoršení ochrany zdraví před hlukem zmírnila.

Základní hlukové hygienické limity NV č. 272/2011 Sb. účinné do 30. června 2023 NV č. 433/2022 Sb.účinné od 1. července 2023
[dB] den
LAeq, 16h
[dB] noc
LAeq, 8h
[dB] den
LAeq, 16h
[dB] noc
LAeq, 8h
dálnice, silnice I. a II. třídy, místní komunikace I. a II. třídy umístěné a povolené před 1. lednem 2001 60 50 68

(+8 dB)

58

(+8 dB)

tramvajové a trolejbusové dráhy na silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy, umístěné a povolené před 1. lednem 2001 60 50 68

(+8 dB)

63

(+13 dB)

silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy, účelové komunikace, umístěné a povolené před 1. lednem 2001 55 45 68

(+13 dB)

58

(+13 dB)

silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy, účelové komunikace, umístěné a povolené od 1. lednem 2001 55 45 60

(+5 dB)

50

(+5 dB)

dráhy umístění před 1. lednem 2001 (po sloučení limitů v ochranném pásmu a mimo něj) 55 50 68

(+13 dB)

63

(+13 dB)

dráhy umístění po 1. lednu 2001 (po sloučení limitů v ochranném pásmu a mimo něj) - např. novostavby VRT 55 50 60

(+5 dB)

55

(+5 dB)

Vybráno z textu JUDr. Michala Bernarda, Ph.D. – více na www.dohnalbernard.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.