Studenti z 21 stavebních středních škol z celé ČR porovnali svou schopnost projektovat pozemní stavby

Již 19. ročník celostátní soutěže studentů 3. a 4. ročníků stavebních SPŠ a SOŠ se konal 23. března 2023 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Pozvány byly všechny české střední školy, které poskytují vzdělávání ve studijním oboru Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavitelství, a také partnerské školy ze Slovenské republiky: SPŠ stavební Trnava a SPŠ stavební Žilina.

Soutěže se zúčastnilo 21 škol. Každá škola měla možnost vyslat dva reprezentanty na základě výsledků školních kol. Na soutěžní listinu bylo zapsáno 42 žáků. Většina z nich pracovala v programu ArchiCAD, dalšími programy využívanými v soutěži byly Revit a Allplan. Soutěžící mohli pracovat na svých počítačích s instalovaným grafickým softwarem a s možností připojení na CD monitor v učebně, nebo využít PC v učebnách.

Soutěžním úkolem bylo zpracovat na základě zadání půdorysy, řez a dva pohledy v M 1:150 a dále 3D náhled v perspektivě generovaný z modelu. Jednalo se o rodinnou vilu osazenou do svahu a časový limit práce byl 180 minut. Účastníci soutěže byli seznámeni s aktuálními trendy BIM projektování a pro zájemce z řad pedagogů i studentů byl zorganizován ve spolupráci s firmou CEGRA seminář ArchiCAD.

Akci oficiálně zahájil ředitel školy, RNDr. Vladimír Kostka. Hosté byli: Ing. arch. Vladimír Dolejšek z Útvaru hlavního architekta Magistrátu města ČB, Ing. František Konečný, místopředseda výboru oblasti ČKAIT České Budějovice, a Ing. Stanislav Hronek, člen ČKAIT a předseda poroty. Soutěžní porotu tvořili členové pedagogického doprovodu z přihlášených škol.

Grant a finanční podporu pro organizaci soutěže poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeský kraj a tradiční spolupořadatelé: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) – oblastní kancelář České Budějovice, město České Budějovice, Centrum pro podporu počítačové grafiky, s. r. o. (CEGRA) a VEGA spol. s r. o. (časopis Stavebnictví a interiér). Novým partnerem se stala společnost CZ BIM – building SMART CZ.