Stavba roku 2022 Olomouckého kraje

Biocentrum Veklice. <em>Foto: SPH stavby s.r.o.</em>
Biocentrum Veklice. Foto: SPH stavby s.r.o.

Letos se přihlásilo celkem 49 staveb. Do dalšího hodnocení postoupilo 29 z nich. Porota udělila 4 hlavní tituly, Cenu za společenský přínos, Cenu za technické řešení díla a 8 čestných uznání. Kromě toho byla udělena Cena veřejnosti a Cena hejtmana. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 12. dubna 2023 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

V rámci 10. ročníku přijal organizátor soutěže společnost OMNIS druhý nejvyšší počet přihlášek za celé období. To sice více vytížilo porotu, ale na druhou stranu bylo z čeho vybírat. Po kontrole přihlášek probíhaly výjezdy poroty za vybranými stavbami. Ty veřejně přístupné si porotci procházeli individuálně. Cílem bylo získat i takové informace, které nebyly ze zaslaných dokladů patrné – např. představu o celkovém situování stavby či jejích vazbách na okolí. Při studiu podkladů a osobních prohlídkách 29 staveb, které postoupily do druhého kola soutěže, se hodnotila nejenom kvalita stavebních prací, ale i řada dalších technických ukazatelů či například pocitů, s jakými stavbu vnímají její uživatelé.

Mezi hlavní posuzované parametry patřilo architektonické vyznění stavby včetně prostorového a funkčního řešení, délka realizace, konstrukční řešení a spokojenost uživatelů. Již v minulých ročnících se komise zaměřovala na energetické hodnocení stavby a přihlíželo se například i k tomu, jak je stavba zasazena v terénu či zda jsou omezeny tepelné zisky v letních měsících. Nad některými projekty vedla komise širší diskuzi, ve které nechyběla ani rozdílná stanoviska nebo pohledy na věc z různých úhlů. Porota byla složena z devíti odborníků – zástupců kraje, ČKAIT a architektů.

V letošním ročníku krajský úřad coby vyhlašovatel společně s porotou upravil způsob hodnocení staveb a zjednodušil podávání přihlášek. Cílem bylo ještě více zprůhlednit celý proces hodnocení projektů. Zcela novým prvkem bylo zapojení veřejnosti, která tak měla možnost seznámit se s přihlášenými projekty a hlasovat pro ně napříč všemi kategoriemi. Je to správná cesta, jak ještě lépe informovat o tom, co nového se v kraji podařilo dokončit, a ukázat, jak komplexní stavebnictví je a jak spoluutváří a ovlivňuje naše každodenní kroky. Vždyť stavby tvoří náš domov, jezdíme po nich do práce, navštěvujeme je jako cíl svých výletů nebo je vnímáme jako součást krajiny či měst, kde žijeme.

Na podzimní stavební výstavě Stavotech v Olomouci budou vystaveny panely všech 49 přihlášených staveb, které poputují na výstavu i do dalších měst našeho regionu. Je to podle nás ideální příležitost, jak podpořit dobré stavby a ukázat zejména široké veřejnosti, jak se dá v současné době kvalitně stavět a renovovat.

Pokud se tedy ohlédneme za právě uzavřeným 10. ročníkem Stavby roku Olomouckého kraje, musíme konstatovat, že v letech 2021 a 2022 se podařilo v našem kraji posunout pomyslnou laťku dobrých a kvalitních staveb zase o něco výše. Potěšilo nás i to, že se nezávisle na sobě shodli nejen členové odborné poroty, ale i hejtman a veřejnost a mezi všemi přihlášenými stavbami si své favority vybrali podobně. Hejtman ocenil stavbu, která získala jednu z hlavních cen. Tři tisíce hlasujících, kteří hlasovali v rámci internetové ankety, zase vybraly stavbu oceněnou zvláštní cenou poroty.

Biocentrum Veklice, Senice na Hané

 • Ocenění: Stavba roku Olomouckého kraje 2022 – Kategorie stavby vodohospodářské, Cena hejtmana Olomouckého kraje
 • Hlavní projektant: Ing. Hynek Hradský (ČKAIT 1201457, TV03)
 • Zhotovitel: SPH stavby s.r.o., stavbyvedoucí Ing. Michal Macháček (ČKAIT 1007030, TD 02), vedoucí výroby Ing. Zdeněk Černý
 • Technický dozor stavebníka: Miroslav Tandler (ČKAIT 1200052, SD02), Ing. Pavel Hrabina (ČKAIT 1201141, IV00)
 • Stavebník: ČR – Státní pozemkový úřad
 • Současný majitel: Obec Senice na Hané
 • Stavební náklady: 28 mil. Kč
 • Termín přípravy projektu: 2014–2015
 • Realizace: 2020–2022

Nové vodní dílo na pravém břehu říčky Blaty vzniklo na orné půdě o výměře 9,81 ha. Hlavním cílem bylo vytvořit mokřadní biotop a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Blata. Vodní dílo dále zadržuje vodu v krajině a slouží jako zdroj vody při případném hašení požárů. Vodní plocha (včetně tůní) zabírá 4,01 ha, z toho mělkovodní pásmo při březích, tzv. litorál, tvoří 32 %. Celkový objem vody při normální hladině je 48 462 m³. Bezpečnostní přeliv hráze převede více jak dvousetletou povodeň. Zbývající část biocentra (souš) s výměrou cca 5,80 ha tvoří luční společensta a výsadby tisíců kusů dřevin. Vodní dílo zahrnuje hlavní nádrž a tři tůně. Voda přitékající do hlavní nádrže se čistí ve dvou tůních nad nádrží. Třetí tůň je pod hrází. V hlavní nádrži jsou při břehu odděleně vytvořeny tři jámy (žabí líhně), v nichž jsou pulci chráněni před rybami.

Konverze domu nábytku pro Český rozhlas Olomouc

 • Ocenění: Stavba roku Olomouckého kraje 2022 – Kategorie rekonstrukce a obnova
 • Hlavní projektant: Atelier 38, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Hana Staňková, Ing. arch. Pavel Malček, Ing. Luděk Valík (ČKAIT 1102452, IP00)
 • Zhotovitel: Zlínstav a.s., stavbyvedoucí Jaroslav Hrdlička (ČKAIT 1301292, TP00)
 • Technický dozor stavebníka:Ing. Kamil Ganzar, MBA (ČKAIT 1201237, IP00)
 • Stavebník: Český rozhlas
 • Plocha pozemku: 642 m²
 • Užitná plocha: 2270 m²
 • Stavební náklady: 75 mil. Kč
 • Termín přípravy projektu: 2019–2020
 • Realizace: 2022

Celková rekonstrukce objektu byla provedena od sklepních prostor až po střechu a světlík. Původně obchodní dům se tak velmi citlivě podařilo rekonstruovat a dát mu nový účel, kterým nyní jsou kancelářské prostory, sklady a vysílací studia Českého rozhlasu Olomouc.

Nemocnice Šternberk – Interní pavilon

 • Ocenění: Stavba roku Olomouckého kraje 2022 – Kategorie stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor
 • Hlavní projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o., Ing. arch. Adam Rujbr (ČKA 04074), interiér: Ing. arch. Aleš Chlád, HIP: Ing. Michal Surka (ČKAIT 1006880, IP00), BIM model: Ing. Jiří Horn
 • Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., oblast Střední Morava, stavbyvedoucí Jiří Sova (ČKAIT 1201467, TP00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Kamil Kochta
 • Stavebník: Olomoucký kraj
 • Užitná plocha: 3 999 m²
 • Obestavěný prostor: 17 800 m³
 • Stavební náklady: 293 mil. Kč
 • Termín přípravy projektu: 2017–2019
 • Realizace: 2022

Budova je postavena v pasivním standardu a dle PENB zatříděna do energetické třídy A. Tvoří ji jednoduchý kvádr o rozměrech 48 × 18 metrů, který je doplněn deskou nad vstupní částí. Budova obsahuje jedno podzemní podlaží a pět nadzemních, na střeše se nachází technické zázemí a fotovoltaické panely. Má akumulační nádrž na 14denní využití pro užitkovou vodu v budově.

D1 Středisko správy a údržby dálnic Přerov

 • Ocenění: Stavba roku Olomouckého kraje 2022 – Kategorie stavby technologické a pro průmysl a zemědělství
 • Hlavní projektant: Pelčák a partner architekti s.r.o., prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. Miroslava Blechová, Ing. arch. Jan Foltýnek, Ing. Viktor Kvita, Ing. Petr Uhrín (ČKAIT 1001055, IP00)
  HIP: DaF-PROJEKT s.r.o., Dagmar Lančová (ČKAIT 1100286, TP00)
 • Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s, stavbyvedoucí Ing. Michael Karásek (ČKAIT 1103522, IP00)
 • Technický dozor stavebníka: Ing. Aleš Hanák (ČKAIT 1201437, SP00, IP00, ID00), Ing. Jaromír Havlík (ČKAIT 1202147, IP00)
 • Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Plocha pozemku: 24 288 m²
 • Zastavěná plocha: 5 754 m²
 • Obestavěný prostor: 41 892 m³
 • Stavební náklady: 320 mil. Kč
 • Termín přípravy projektu: 2009–2021
 • Realizace: 2021

Nové středisko zahrnuje nejen správní budovu, opravnu, garáže či přístřešky pro vozidla, ale i objekty odpadového a solankového hospodářství nebo čerpací stanici pohonných hmot a v neposlední řadě i veškerou technickou infrastrukturu, inženýrské sítě a komunikace s parkovišti. Charakteristickým prvkem areálu je však jeho materialita, čili výrazné užití dřeva.

Oprava tvrze Kobylků v Podolí

 • Ocenění: Cena veřejnosti a čestné uznání
 • Hlavní projektant: Studio PRAK, Ing. arch. Pavel Pospíšil, Ing. arch. Pavla Koišová, Ing. arch. Alice Michálková, statici: Ing. Vladimír Malaska (ČKAIT 1200640, IS00), Ing. Ivo Barvíř (ČKAIT 1201180, IS00)
 • Zhotovitel: Miroslav Němec, stavební firma, Loštice
 • Stavebník: Ing. Pavel David
 • Realizace: 2003–2022

Celá rekonstrukce velmi zchátralé budovy tvrze se podařila během devatenácti let. Tato dlouhá doba byla zapříčiněna nejen finanční zátěží investora, ale také navazujícími technologiemi. Bylo také nutné sehnat odpovídající materiály pro opravu, které korespondovaly s historickou hodnotou stavby.

Cyklistická stezka Litovel–Červenka–Uničov–Podjezd

 • Ocenění: Cena poroty za technický přínos
 • Hlavní projektant: VISSO s.r.o., Ing. Pavel Klásek (ČKAIT 1201246, ID00, IS00, TV02)
 • Zhotovitel: PORR a.s., OHLA ŽS a.s.
 • Stavebník: Obec Červenka

Provedené dílo je významným počinem pro bezpečnost silničního provozu a o to více nás těší, že při budování podjezdu pod páteřní železniční tratí Olomouc – Praha se podařilo pod celé těleso železničního násypu zatlačit železobetonový monoblok o rozměrech 3, 1 x 3, 1 m a dl. 18 m. Při realizaci bylo použito i kombinované zajištění nadloží pomocí mikropilot a chemické injektáže. To vše přispělo k tomu, že kromě snížení rychlosti nebyla železniční doprava jinak omezena.

Modernizace a elektrizace trati Olomouc–Šumperk

 • Ocenění: Cena poroty za společenský přínos
 • Hlavní projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., SUDOP Praha a.s., SUDOP EU a.s.
 • Zhotovitel: Subterra a.s., OHLA ŽS, a.s., EŽ Praha a.s., EUROVIA CS, a.s., PORR a.s., ELTRA s.r.o.
 • Stavebník: Správa železnic, státní organizace

Celková rekonstrukce železniční trati z Olomouce do Šumperka je zabezpečena evropským systémem ETCS. Nasazení moderních elektrických souprav nejen zvýší komfort a bezpečnost, ale též zkrátí jízdní dobu až o 10 minut.

Bečva, revitalizace toku Černotín a Bečva, revitalizace toku Skalička

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Hlavní projektant: HG Partner, s.r.o. a Sweco Hydroprojekt, a.s., spoluautoři: Ing. Vojtěch Kouba (ČKAIT 0015114, IV00) a Ing. Lucie Brožová
 • Stavebník: Povodí Moravy
 • Zhotovitel: Sdružení „Bečva, Skalička – Černotín“ – OHLA ŽS, a.s., EUROVIA CS, a.s.

Povodí Moravy, s.p. dokončilo revitalizaci tři kilometry dlouhého úseku řeky Bečvy u obcí Černotín a Skalička. Díky zvolené formě přírodě blízkého protipovodňového opatření došlo nejen ke snížení povodňového ohrožení obcí, ale také k obnově chybějících biotopů a zlepšení biodiverzity flory a fauny. Díky návratu přirozeného režimu bude řeka Bečva také lépe hospodařit se štěrky. Revitalizace řeky Bečvy u Skaličky a Černotína je součástí protipovodňové ochrany Pobečví.

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, etapa II.B

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Autor: Sweco Hydroprojekt, a.s., AQUATIS a.s.
 • Hlavní projektant: Ing. Tomáš Machač (ČKAIT 1007046, IV00), Ing. Marek Machovec (ČKAIT 1002428, TV02, IV00), Ing. David Prachař (ČKAIT 1006418, IV00)
 • Zhotovitel: Společnost „Morava, Olomouc“ – SILNICE GROUP a.s., VÁHOSTAV SK, a.s., INSTA CZ s.r.o.
 • Stavebník: Povodí Moravy

Jedna z nejsložitějších etap protipovodňové ochrany, II.B, se realizovala v samotném historickém centru města Olomouc. Proběhlo přeložení tramvajové trati, kanalizačních sběračů a dalších inženýrských sítí. Fakticky se tedy jednalo o komplex staveb různého charakteru, zahrnující jak vodohospodářskou část, tak dopravní (např. dva důležité mosty).

Envelopa Office Center

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Hlavní projektant: STUDIO ACHT, spol. s r.o.
 • Stavebník: Envelopa Office Center, s.r.o.

Objekt s 15 000 m² pronajímatelných ploch kopíruje lichoběžníkový tvar pozemku. Fasáda v úrovni 2. podlaží ustupuje a odděluje tak obchodní parter od vyšších administrativních podlaží. Technologie, materiály, technická a provozní řešení byly voleny s ohledem na udržitelnost a nízké provozní náklady.

VILA PARK Olomouc, etapa C

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Hlavní projektant: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Ondřej Chybík, Michal Krištof, spoluautoři: Ondřej Mundl, Andrea Rampasová, Victor Cojocaru, Martin Holý, Zuzana Pelikánová, HIP: Zdeněk Šuchma (ČKAIT 1006203, IP00)
 • Zhotovitel: GEMO a.s.
 • Stavebník: Vila Park Tabulový vrch Olomouc s.r.o.

Soubor obytných domů na Tabulovém vrchu nad městem navazuje na předchozí etapy a díky svému nadstandardnímu provedení i vybavení poskytuje kvalitní bydlení. Rovněž začlenění bytových domů do okolí je provedeno velmi citlivě a pečlivě.

Průmyslový park Kojetín na Moravě

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Hlavní projektant: RotaGroup a.s., HIP: Ing. Josef Brejcha, Ing. Jiří Jirků, Ph.D.
 • Zhotovitel: GOLDBECK Bau s.r.o.
 • Stavebník: ACCOLADE GROUP

Robotické centrum pro nadnárodní společnost Amazon je unikátním industriálním projektem. Centrum vzniklo na brownfieldu v lokalitě bývalých kališť cukrovaru Kojetín. Řadí se ke špičkám v oboru i z hlediska přísných ekologických požadavků. Je prvním čtyřpodlažním automatizovaným distribučním centrem v ČR.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Hlavní projektant: Atelier A, Ing. Jiří Tomeček (ČKAIT 1200306, IP00), Ing. arch. Marek Růžička
 • Zhotovitel: EUROGEMA + GEMA ART
 • Stavebník: Římskokatolická farnost svatého Mořice v Olomouci

V rámci této etapy rekonstrukce kostela sv. Mořice byla kompletně obnovena fasáda a spolu s ní i kamenné prvky. Velká část prací byla spojena se zpřístupněním jižní věže kostela, což se povedlo i díky vložení nového zavěšeného pozinkovaného schodiště kombinovaného se sklem. Nově vyřešena byla i celá vyhlídka na věži (výška 46 m), a to včetně panoramatického světlíku a všech kamenných prvků.

Nadhledna Háječek

 • Ocenění: Čestné uznání
 • Hlavní projektant: Fránek architects s.r.o., prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Ing. Martin Novák (v DAO 11X)
 • Zhotovitel: Teplotechna Ostrava a.s.
 • Stavebník: Jamapa z.s.

Nadhledna je zhotovena z pozinkované železné konstrukce. Konstrukce váží 36 343 kg. Výška dosahuje 30 metrů, poslední plošina se nachází ve výšce 27 metrů. Počet schodů je 144. Konstrukce nadhledny představuje hyperbolický paraboloid.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.