Ing. Martina Andrašková

  • Požárně bezpečnostní zařízení mají smysl, ale musí se navrhovat správně

    V lednu proběhla velmi přínosná exkurze oblasti Praha do Chomutova, při níž se autorizované osoby mohly seznámit s reálným chováním kouře a fungováním protipožárních opatření. V průmyslovém objektu proběhla simulace požáru a byla ukázána funkce instalovaných požárně bezpečnostních zařízení. Na závěr byla předvedena funkce balistických bariér jako ochrana před výbuchovými účinky při evakuaci osob.