Požárně bezpečnostní zařízení mají smysl, ale musí se navrhovat správně

V lednu proběhla velmi přínosná exkurze oblasti Praha do Chomutova, při níž se autorizované osoby mohly seznámit s reálným chováním kouře a fungováním protipožárních opatření. V průmyslovém objektu proběhla simulace požáru a byla ukázána funkce instalovaných požárně bezpečnostních zařízení. Na závěr byla předvedena funkce balistických bariér jako ochrana před výbuchovými účinky při evakuaci osob.

Něco jiného je teorie a něco jiného je praxe. Tuto větu jsme často poslouchali ve studentských lavicích a o její pravdě jsme se začali postupně přesvědčovat, když jsme se těžce nabyté teoretické znalosti snažili uplatnit v zaměstnání. Mnoho lidí má štěstí, že v jejich zaměstnání jdou teoretické znalosti a praxe ruku v ruce. My, kteří pracujeme v oboru požární ochrany od stolu, se však musíme spoléhat na praktické poznatky roky nabývané hrdinskou prací hasičů nebo vědců či analytiků ve výzkumných a zkušebních ústavech. Zkrátka, požár na vlastní kůži nechce zažít nikdo. Po čem však prahneme všichni, je navrhovat a realizovat stavby s takovými požárně bezpečnostními zařízeními, která odpovídají nejmodernějším trendům. Chceme, aby byly bezpečné a v případě požáru dokázaly ochránit lidi tak, abychom se nemuseli dočítat o smutných statistikách úmrtí při požárech v černé kronice.

Pomocnou ruku nám v tomto směru poskytla oblastní kancelář ČKAIT Praha, která 2. ledna 2023 zorganizovala pro zájemce exkurzi „Reálné chování kouře, funkce elektrické požární signalizace (EPS), stabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvětrání kouře a tepla (ZOKT) a balistické bariéry“.

Předmětem a účelem exkurze bylo především názorně ukázat jednotlivé návaznosti požárně bezpečnostních zařízení a reá­l­­né zakouření prostoru při požáru. Následně pak zhodnotit účinnost jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení.

A tak jsme si my všichni, kteří jsme chtěli vybočit z každodenního stereotypu a vidět v praxi to, co denně dáváme „na papír“, jednoho dne přivstali a brzy ráno přijeli na místo setkání. Přestože bylo poměrně chladné počasí a hodiny ukazovaly něco po šesté ráno, panovala už od začátku veselá a přátelská atmosféra. Tato pohodová nálada pokračovala také v téměř plném autobuse, který vyrazil z Prahy směr Chomutov.

Úvodní přednáška o balistických bariérách

Nejprve nás čekala přednáška o praktických ukázkách. Nesmím zapomenout na výbornou kávu, čaj a sladký koláč na úvod. Nebylo to však nutné, protože přednáška sama o sobě byla velmi zajímavá. Ukázala nám takzvané „balistické bariéry“ od firmy STRIX. Jedná se o mobilní ochrannou bariéru BALBAR tvořenou kompozitní deskou s vodní náplní. Tato bariéra chrání především osoby, ale i majetek před tlakovými a rázovými vlnami, ohněm a jeho tepelným účinkem, před nárazem letící tlakové láhve v případě její exploze, proti střelbě z ručních zbraní apod. Nosná konstrukce je tvořena pneumatickým rámem s vodním vakem, na které jsou upevněny kompozitní desky PREFASTRIX. Na přednášce nám byly představeny jednotlivé typy a možnosti použití i s názornými videoukázkami.

Praktická ukázka požáru v nevyužívaném průmyslovém objektu

Následně jsme si mohli prohlédnout vzorky těchto bariér přímo v průmyslovém areálu, kam jsme se po přednášce přesunuli. Tady už měla přijít praktická část exkurze. Ocitli jsme se v nevyužívaném průmyslovém objektu, kde jsou instalována požárně bezpečnostní zařízení elektrické požární signalizace, zařízení pro odvětrání kouře a tepla včetně nuceného odvětrání schodiště. Nesmím opomenout instalovaný požární uzávěr (textilní roleta) a kouřové zábrany (textilní, drátosklo, deskové, rolovací textilní).

Po krátké instruktáži, jak se chovat a nechovat v průběhu zkoušky, jsme netrpělivě vyhlíželi hlavního aktéra celé zkoušky Ing. Václava Kratochvíla, Ph.D., MBA. Konečně nastal okamžik, na který jsme všichni čekali. Byl proveden požár, respektive simulace požáru dýmovnicemi. Po zahájení simulace požáru se o slovo přihlásila „bezdrátová“ elektrická požární signalizace (zapůjčená od spol. M-CON), která splnila to, co slibovala. Nejen že dala zabrat našim zvukovodům, ale uvedla do chodu pomocí ústředny EPS požární roletu a kouřové zábrany. Následně byl se zpožděním aktivován odtahový ventilátor ZOKT. Cílem prvního scénáře bylo názorně ukázat šíření kouře v hale, především pod stropem, a následně jeho odtah ventilátorem.

Při druhém scénáři přišla na řadu chráněná úniková cesta. Ta si užila svých „deset minut slávy“, když došlo k šíření kouře v úrovni stropu právě v jejím prostoru. Poté, co naše vjemy znovu potrápila EPS, byl samočinně aktivován ventilátor a následně došlo k odtahu kouře ze schodiště.

Třetí scénář zahrnoval ukázku funkce lokálního práškového stabilního zařízení. Průběh zkoušky jsme si všichni užili na maximum. Nejen proto, že byla velmi zajímavá a názorná, ale také proto, že stát pod ventilátorem ZOKT ve chvíli, kdy pracuje na odtahu kouře při požáru, se jen tak někomu nepodaří. Prostoje mezi jednotlivými scénáři nám dávaly prostor na diskuzi s kolegy. Při jednotlivých zkouškách jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, že požárně bezpečnostní zařízení fungují a mají smysl při ochraně osob a majetku, o to více, jsou-li navržena správně.

Po praktické části nás už čekala cesta domů, která se nesla ve stejně příjemném duchu. Nemalý podíl na úspěchu této povedené akce má paní Kateřina Pazderková, tajemnice oblasti. Vděčíme jí za skvělou organizaci exkurze, hladký průběh a nově nabyté praktické zkušenosti, které nám jistě pomohou v naší praxi. Více podobných praktických ukázek by jistě bylo velkým přínosem, a to nejen pro členy Komory.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.