Ing. Ivan Koudelka

  • Stále aktuální otázky součinnosti IZS, ČKAIT a autorizovaných osob

    Jsou to právě dva roky od ničivého tornáda na jižní Moravě. Přímí účastníci, kteří jako autorizovaní statici poskytovali na místě odbornou pomoc, a to v obci Moravská Nová Ves, nabízejí svůj pohled na problematiku součinnosti Integrovaného záchranného systému (IZS), ČKAIT a autorizovaných osob (AO). Systém organizace nadále není dořešen a odborná veřejnost má podle nich stále pouze útržkovité, kusé a zprostředkované informace.

  • Rizika spojená s obnovou staveb po tornádu

    Následující text popisuje skutečnosti zjištěné statikem při provádění oprav a obnovy domů zasažených tornádem. Snahou autora je otevřít diskuzi nad otázkami, které se v průběhu prací objevily.