75 let – Ing. Karel Vaverka – člen Představenstva ČKAIT a předseda oblasti Jihlava

75 let – Ing. Karel Vaverka – člen Představenstva ČKAIT a předseda oblasti Jihlava

Dne 1. února letošního roku oslavil 75. narozeniny Ing. Karel Vaverka, autorizovaný inspektor a autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Pozemní stavby a Energetické auditorství. Ing. Vaverka je od roku 2011 členem Představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Do práce v institucích Komory se zapojil brzy po jejím vzniku, zpočátku působil v oblasti Brno, kde byl od roku 1998 do roku 2000 aktivním členem brněnského výboru OK ČKAIT. V souvislosti s novým krajským uspořádáním České republiky a se vznikem Kraje Vysočina se stal v roce 2001 zástupcem předsedy nové oblasti Jihlava. V roce 2013 byl na Vysočině zvolen předsedou OK a tuto funkci vykonává do současnosti.

Ing. Vaverka žije od roku 1970 v Třebíči, kde se usadil po dokončení studia na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Pozemní stavby (zde absolvoval i postgraduální studium automatizace projektování). Profesní dráhu započal právě v Třebíči v místním Okresním stavebním podniku a následně pokračoval v Energoprojektu Praha – pobočka Třebíč v různých, převážně projektových funkcích. Po listopadu 1989 Ing. Vaverka založil v roce 1991 privátní projektově-inženýrskou firmu zabývající se zejména navrhováním staveb.

Mezi jeho oceněníhodnými projekty lze najít např. dokumentace pro stavbu Jódových sanatorií v lázních Klimkovice, Muzeum Kampa v Praze či budovu České pojišťovny v Třebíči. Ing. Vaverka je coby uznávaný odborník, soudní znalec a energetický specialista MPO v širokém regionu fyzickými i právnickými osobami vyhledávaným konzultantem a zpracovatelem energetických posudků, podkladů či žádostí. Svým přístupem a houževnatým úsilím přispěl ve funkci předsedy OK Jihlava k výraznému pozitivnímu zviditelnění ČKAIT na Vysočině jak u stavební veřejnosti, odborných orgánů a institucí, tak i mezi subjekty veřejné správy.