Právní předpisy a technické normy na PROFESISu

Komora poskytuje svým členům širokou škálu služeb – profesní pojištění AO a další pojištění, vzdělávání formou webinářů, seminářů, kurzů, exkurzí a konferencí, odborné poradenství, publikace, dokumenty na PROFESISu a další.

Dokumenty Právní informace (PI) a Informace o technických normách (IN), které uveřejňujeme měsíčně na PROFESISu, mají zajistit členům možnost rychlé orientace v právních a technických předpisech ve stavebnictví. Dokumenty sledují aktuální vývoj právních předpisů uveřejňovaných ve Sbírce zákonů a vývoj českých technických norem (ČSN, vč. ČSN EN) uveřejňovaných ve Věstníku ÚNMZ. Obsahují pouze informace z oboru stavebnictví.

Sledujte dokumenty PI a IN a buďte v obraze!